Afbeelding
Foto: Pexels

Diemenwilwind.nl: website voor voorstanders van windenergie

Algemeen

DIEMEN - De website diemenwilwind.nl is sinds gisteravond online. Op deze site roepen de initiatiefnemers Eline Raaphorst, Willy Brinksma en Evert Kuiken bezoekers van de site op een bericht te sturen naar leden van de gemeenteraad van Diemen om aan te geven dat de afzender graag windmolens in Diemen wil. 

“De site is een reactie op de negatieve, tendentieuze berichtgeving en acties van Windalarm”, aldus de initiatiefnemers.

De initiatiefnemers hebben op de website een tekst aan de raadsleden van Diemen geformuleerd die door geïnteresseerden kan worden ondertekend. 

Het betreft de volgende tekst: “Windmolens zijn keihard nodig om de klimaatcrisis aan te pakken, ook in ons dorp. Kan ik op uw steun rekenen voor windmolens in en om Diemen? We moeten alles op alles zetten. De aarde dreigt met meer dan drie graden op te warmen. Dat betekent dat Diemen rond 2300 verdwijnt in zee (vn.nl/zeespiegelstijging-plan-b). Gelukkig kunnen we dit rampscenario helpen voorkomen door ook in Diemen nu onze verantwoordelijkheid te nemen.”

“Iedereen moet z’n steentje bijdragen, elke burger, elk bedrijf en elke overheid. Ons dorp dus ook. We kunnen niet zomaar verwachten dat anderen onze stroom voor ons produceren. Met elke extra windmolen in Diemen gaat onze CO2-uitstoot omlaag. Zo beschermen wij de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.”

“Laten we niet op voorhand zoekgebieden afwijzen maar juist grondig en op basis van feiten onderzoeken waar in Diemen windmolens kunnen komen. Daarbij zijn de nabije natuur en de gezondheid van omwonenden natuurlijk belangrijk om rekening mee te houden. In juni neemt u een besluit over de Regionale Energiestrategie. Dan hoop ik op uw steun voor windmolens in en rond Diemen.”

Uit de krant