Afbeelding
Foto: G.J. Schultz

Gemeenteraad en college schrijven brief aan informateur: zie af van bouw biomassacentrale Diemen

Algemeen

DIEMEN -  Alle fracties in de Diemense gemeenteraad en het college van B en W roepen in een brief aan de informateur de formerende partijen op stelling nemen tegen het gebruik van houtige biomassa voor de opwek van warmte voor huishoudens. Ook willen ze dat er onder andere onderzocht wordt in hoeverre de aan Vattenfall toegekende SDE-subsidie voor de exploitatie van de geplande biomassacentrale in Diemen kan worden ingetrokken. Hiermee onderstreept de gemeenteraad en het college van B en W nogmaals dat zij tegen de bouw van de biomassacentrale in Diemen zijn.

De fracties en het college willen dat een volgend kabinet zich duidelijk uitspreekt tegen het gebruik van biomassa. In de brief schrijven ze dat inzichten jegens het gebruik van houtige biomassa veranderd zijn. “Nederland staat voor een grote opgave: om klimaatverandering tegen te gaan moeten we de transitie maken naar duurzame energiebronnen. Tot voor kort werd houtige biomassa als duurzame bron voor warmte gezien. Daarom zijn SDE-subsidies beschikbaar gesteld om het gebruik ervan aan te moedigen.”

De Diemense politici wijzen erop dat Vattenfall voornemens is de grootste biomassacentrale van Nederland in Diemen te bouwen, onder meer gefinancierd met deze subsidies. De raad en het college geven aan dat er veel weerstand is tegen die plannen onder inwoners van Diemen en omstreken, maatschappelijke organisaties, de voltallige Diemense gemeenteraad en het college van B en W. “Houtige biomassa blijkt lang niet zo duurzaam te zijn. De vraag naar biomassa leidt tot ontbossing in de landen van herkomst, de verbranding ervan zorgt voor extra uitstoot van CO2 en de aanname dat biomassa CO2-neutraal is blijkt vooral een papieren werkelijkheid”, aldus de raad en college in de brief.

Ook internationaal is er steeds meer verzet tegen het gebruik van houtige biomassa. De gemeenteraad en het college kregen gisteren steun van de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Zij uitte op Twitter haar zorgen over de CO2-uitstoot van de Diemense biomassacentrale.

Vattenfall heeft de plannen voor de bouw van de centrale in de ijskast gezet, totdat het volgend kabinet zich uitspreekt over het gebruik van houtige biomassa. De Diemense politiek hoopt dat het volgende kabinet of het energiebedrijf zelf al vroegtijdig een streep door de plannen haalt.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief