Afbeelding
Foto: Manege De Eenhoorn

College van B en W: Voortbestaan van manege De Eenhoorn staat niet ter discussie

Algemeen

DIEMEN - Het college van B en W van Diemen benadrukt dat het voortbestaan van manege de Eenhoorn niet in gevaar komt door de komst van zonnepanelen. Een bericht met die strekking is verschenen in Diemerkrant van 27 april j.l.. De Diemerkrant baseert zich op een zienswijze van het bestuur van de manege dat is gestuurd naar het college van B en W en de gemeenteraad. 

Het klopt dat het gebied waar de manege is gevestigd is aangeduid als zoekgebied voor wind- en zonne-energie in de Regionale Energie Strategie (RES). Als een gebied de status van zoekgebied heeft in de RES betekent dat niet dat er al concrete locaties voor zonnevelden en windmolens zijn bepaald.  Het college gaat met het bestuur van de manege in gesprek om de zorgen over het voortbestaan van de manege uit de wereld te helpen.

Matthijs Sikkes-van den Berg: “Er is geen enkele intentie bij het college om de activiteiten van manege De Eenhoorn in gevaar te brengen. In het vervolgproces van de RES gaan we de Diemense zoekgebieden voor wind en zon verder verkennen. Dat doen we zorgvuldig en in een open proces. We streven ernaar om zoveel mogelijk negatieve effecten van wind- en zonne-energie op de natuur en de omgeving te voorkomen én de inwoners en belanghebbenden via participatie te betrekken zodat we samen zorgvuldige afwegingen kunnen maken. De uitkomst van dit proces kan ook ‘nee’ zijn.”

 ”We nodigen het bestuur van manege De Eenhoorn uit met ons mee te denken en te onderzoeken wat er wel mogelijk is in dit gebied voor wind en zon. Wellicht komen we tot interessante koppelkansen tussen opwek van duurzame energie en de functie van de manege.”

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief