Afbeelding
Foto: DiemerNieuws

College Diemen: niet langer wachten met onderzoek naar geluid- en schaduweffecten windmolens

Algemeen

DIEMEN - Het college van B en W van Diemen gaat onderzoek laten doen naar de effecten van geluid en slagschaduw van windmolens op omwonenden voor de nog overgebleven zoekgebieden van Diemen. Hiermee geeft het college antwoord op vragen van Groen Links.

Een normale gang van zaken is dat een dergelijk onderzoek naar geluid- en schaduweffecten wordt uitgevoerd als een initiatiefnemer zich meldt met concrete plannen voor één of meer windmolens. Het college wil hierop niet wachten en dat onderzoek naar gezondheidseffecten naar voren halen.

Omwonenden betrekken bij het onderzoek

Het college acht het mogelijk om in dit stadium onderzoek te laten doen naar de geluid- en schaduweffecten van windmolens op omwonenden voor de nog overgebleven zoekgebieden in de RES. Een voorwaarde is wel dat er één of meerdere concrete scenario’s komen. Er zullen dan een aantal exacte windmolenlocaties op de kaart moeten worden aangewezen en het type windmolen zal moeten worden bepaald. Dan kan een gespecialiseerd bureau berekenen welke geluids- en slagschaduweffecten er optreden en welke consequenties dit heeft voor omwonenden. Het college vindt het een goed idee om omwonenden en andere belanghebbenden bij dit onderzoek te betrekken.

‘Pas op de plaats’

Wethouder duurzaamheid Matthijs Sikkes-van den Berg: “Wij hebben van het Rijk de opdracht gekregen als gemeente te onderzoeken of we in Diemen ruimte kunnen vinden voor windmolens en zonnevelden en of we hier draagvlak voor kunnen vinden bij onze inwoners. Dat zijn we nu ook intensief aan het doen. Daarbij zijn wij ervan uitgegaan dat de normen die landelijk worden gehanteerd voor geluid en schaduw niet ter discussie stonden.”

Sikkes van den Berg vindt dat het Rijk de gemeenten nu met een probleem en mogelijk hoge onderzoekskosten opzadelt. “Wij zien dat er steeds meer twijfel ontstaat over de gehanteerde normen, de deugdelijkheid van bestaand onderzoek en de mogelijke gezondheidsrisico’s die met name windmolens kunnen veroorzaken in bewoond gebied. Als gemeente kunnen we die twijfel niet goed wegnemen en dat maakt het lastig om het lokale draagvlak voor windmolens te beoordelen. Dit is voor Diemen in ieder geval aanleiding om pas op de plaats te maken en eerst die gezondheidsrisico’s goed te onderzoeken.”

De overwegingen van het Diemense college sluiten goed aan bij de zorgen die een groep artsen in een brandbrief aan de gemeenteraad van Amsterdam dinsdag in Het Parool publiceerde. Daarin werden twijfels uitgesproken over de bestaande RIVM-onderzoeken en landelijke normen. “De zorgen van omwonenden zijn van zodanige aard dat het goed zou zijn om daar eerder al meer over te weten”, schrijft het college in de brief aan Groen Links.

Uit de krant

Voorproefje WeesperNieuws Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief