Anne-Marie de Smalen.
Anne-Marie de Smalen.

GroenLinks stelt vragen over gebruik van water voor datacenters

Algemeen

DIEMEN - De fractie van GroenLinks heeft aan het college van B en W schriftelijke vragen gesteld over het gebruik van water voor datacenters.

De fractie van GroenLinks verwijst naar een item in het NOS Journaal van 19 maart. "Hierin kwam naar voren dat datacenters in Noord-Holland miljoenen liters water gebruiken om de apparatuur te koelen. Daar kunnen pieken bijzitten van wel 44 miljoen liter water per maand. Dit verbruik staat onder invloed van seizoensinvloeden. Volgens de berichtgeving kan het gevolg zijn dat er mogelijk een tekort aan drinkwater voor huishoudens ontstaat. Tevens worden er chemicaliën aan het koelwater toegevoegd die met het lozingswater in het milieu belanden", aldus Anne-Marie de Smalen, raadslid van GroenLinks.

GroenLinks is enorm geschrokken van deze berichtgeving. "Zeker daar wij kennis hebben genomen van het feit dat er mogelijk een tweede datacenter komt in Diemen. Deze conclusie trekken wij naar aanleiding van de informatie van het college op 5 februari."

GroenLinks wil van het college van B en W weten of er daadwerkelijk een bestemmingsplan voor een tweede datecenter in Diemen wordt ingediend en wanneer de gemeente die aanvraag eventueel kan verwachten. GroenLinks wil ook weten voor welk type datacenter er eventueel een aanvraag wordt ingediend: water gekoeld, luchtgekoeld of een combinatie van beide.

GroenLinks geeft aan dat indien het over een (deels) watergekoeld datacenter gaat de partij een aantal vragen heeft. GroenLinks wil weten welke wettelijke kaders er zijn voor het waterverbruik als het om een watergekoeld datacenter gaat. Ook wil de partij weten of het klopt dat de registratie van de hoeveelheden geloosde chemicaliën niet duidelijk is en dat die onvoldoende tot niet geregistreerd worden door datacenters.

De Smalen: "In het nieuwsbericht van de NOS wordt tevens gesproken over een onderzoek dat in opdracht van de provincie Noord-Holland is uitgevoerd. Dit onderzoek ging over de wateraspecten bij datacenters. Daarin worden ook de eventuele gevolgen tijdens langdurige droge zomers voor drinkwatertekort aangestipt. GroenLinks wil weten of de gemeente over dit rapport beschikt en als dit het geval is of dit rapport met de gemeenteraad kan worden gedeeld."

Het gaat om twee datacenters: voor het datacenter op het terrein bij Vattenfall is in 2018 door de initiatiefnemer een principeverzoek ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders. Het college heeft op 8 mei 2018 besloten om in hoofdlijn in te stemmen met het principeverzoek. Daarna is het plan verder uitgewerkt in de vorm van een voorontwerp bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan. Deze plannen zijn nog niet afgerond. Hierover vindt nog overleg plaats. Ook moet nog een anterieure overeenkomst worden opgesteld tussen de gemeente en de initiatiefnemer. Voor het perceel aan de Treubweg 11 is een aanvraag tot vestiging in het bestaande gebouw ingediend en die is op 5 maart 2020, onder strikte voorwaarden met een afwijkings-procedure, toegestaan. Een nieuwe aanvraag tot vergroting van het bouwvolume op dezelfde locatie is nu als vooroverleg-aanvraag in behandeling”, schreef het college in eerdere beantwoording aan de gemeenteraad raad over dit onderwerp.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief