Bomen aan de Hartveldseweg zijn gekapt voor werk Oost-West As.
Bomen aan de Hartveldseweg zijn gekapt voor werk Oost-West As.

Rekenkamer is positief over bomenbeleid gemeente

Algemeen

DIEMEN - De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het bomenbeleid van de gemeente Diemen. De Rekenkamer is tot de conclusie gekomen dat de gemeente op de goede weg is.

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor groen en bomen. Bewoners vinden het fijn als er veel en kwalitatief groen in de buurt aanwezig is. Bomen en groen zijn ook belangrijk bij onder meer het bestrijden van hittestress en het bevorderen van de biodiversiteit. Aan de andere kant zijn er de groei van de gemeente Diemen en de vele bouwprojecten. Dat kan op gespannen voet staan met het belang dat aan groen wordt gehecht.

Bewoners storen zich aan kappen van bomen

Veel inwoners van Diemen storen zich bijvoorbeeld aan het grote aantal bomen dat gekapt is in het Van Gemertplantsoen en omgeving. Dit was nodig voor de voorbereidende werkzaamheden voor de ondertunneling van het spoor bij het NS-station in het centrum. Na afronding van die werkzaamheden worden er weer bomen geplant.

Eerder werden er op de Muiderstraatweg en de Hartveldseweg bomen gekapt voor de werkzaamheden voor de Oost-west As. De grote, volwassen platanen zijn zoveel als mogelijk behouden of verplant. Onder andere 20 volwassen platanen, die zijn verplant naar de Mariënburg. Er zijn ook nieuwe bomen geplant. In totaal zijn er meer bomen teruggekomen dan er stonden langs de Oost-West As. Het duurt echter lange tijd voordat die bomen volwassen zijn en voor een mooie groene uitstraling zorgen. De fleurige beplanting en de deels groene trambanen zorgen wel vast voor een groene uitstraling.

Blij

Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg van openbare ruimte en groen is blij met het overwegend positieve oordeel van de Rekenkamer over het bomenbeleid en de uitvoering daarvan. “De Rekenkamer constateert dat de ambitie voor bomen in Diemen groot is en goed in praktijk wordt gebracht en dat de aandacht van de gemeente voor de kwaliteit van groen en bomen is toegenomen. Bomen zijn slechts een onderdeel van ons totale groenbeleid. Bloeiende vaste planten worden bijvoorbeeld door bewoners ook erg gewaardeerd. De focus van het onderzoek van de Rekenkamer lag echter alleen op bomen. Op dit moment staan er volgens het boombeheersysteem maar liefst 11.680 bomen in Diemen.”

“De Rekenkamer constateert dat het voorkomt dat bomen verkeerd of niet geregistreerd zijn. Meestal komt dat doordat het even duurt voor bijvoorbeeld het planten van een boom in het boombeheersysteem is ingevoerd. Bij grote projecten of herinrichting van wijken zit er vaak langere tijd, soms wel jaren, tussen de kap van bomen en de herplant na afronding van alle werkzaamheden. Naar schatting gaat het om ongeveer 233 bomen die verkeerd of niet geregistreerd staan. Dat is 2% van het totaal. Een klein percentage, maar wij werken er al aan om het overzicht van het bomenbestand nog beter bij te houden.”

Waardevol

De aanbevelingen van de Rekenkamer op het gebied van communicatie bij de kap van bomen zijn waardevol, aldus wethouder Sikkes-van den Berg. “Wij zijn het eens dat op tijd informeren van inwoners en een goede uitleg over waarom we besluiten om bomen te kappen heel belangrijk is; aan het begin en einde van, maar ook gedurende een project. We betrekken bewoners al langere tijd steeds meer vroeg in het proces en we merken dat zij dan meer begrip hebben en minder verrast zijn als de bomen verwijderd worden.”

“Het overwegend positieve oordeel van de Rekenkamer bevestigt dat we in Diemen met ons bomenbeleid op de goede weg zitten”, aldus wethouder Sikkes- van den Berg.

Het rapport van de Rekenkamer wordt binnenkort behandeld in de gemeenteraad.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief