Peter Prins, fractievoorzitter van Ouderenpartij Diemen.
Peter Prins, fractievoorzitter van Ouderenpartij Diemen.

Ouderenpartij stelt vragen over betaald parkeren voor gehandicapten

Algemeen

DIEMEN - De Ouderenpartij Diemen heeft aan het college van B en W schriftelijke vragen gesteld over betaald parkeren voor gehandicapten in Diemen.

“Bij de ingekomen stukken van de raadsvergadering van 28 januari waren er drie raadsadressen over het parkeerbeleid, waarvan twee over het betaald parkeren voor gehandicapten. Ook onze fractie is in de afgelopen jaren aangesproken op dit ongemak. Het zou er toe geleid hebben dat inwoners van Diemen om die reden in Amsterdam inkopen gaan doen, omdat het parkeren daar gratis is voor mensen met een parkeerkaart voor gehandicapten. Ook is ons ter ore gekomen dat een inwoner het lidmaatschap van haar zangkoor in De Omval heeft opgezegd, omdat ze als gehandicapte moest betalen voor het parkeren”, aldus de Ouderenpartij Diemen

De Ouderenpartij Diemen geeft aan dat de gemeente in 2020 een enquête heeft gehouden over het parkeerbeleid in Diemen. De gemeente is toen tot de conclusie gekomen dat er een grote mate van tevredenheid is over het parkeerbeleid. “Er hebben 47 geënquêteerden onvrede geuit over het betaald parkeren voor gehandicapten. Wat ons opvalt is dat de enquête eenzijdig is gericht op de beschikbaarheid van de parkeerplaats. Er is geen onderzoek gedaan naar sociale of economische gevolgen van het parkeerbeleid, zoals het stoppen met recreatieve activiteiten in het verenigingsleven of het weglekken van koopkracht naar andere gemeenten.”, aldus Ouderenpartij Diemen.

De Ouderenpartij Diemen wil van het college weten hoeveel inwoners van Diemen een gehandicaptenparkeerkaart bezitten, hoe lang de invalidenparkeerplaatsen langs de openbare weg bij het winkelcentrum Diemerplein worden gebruikt en of er inzicht is over het weglekken van koopkracht door Diemenaren met een gehandicaptenparkeerkaart en het opzeggen van verenigingsactiviteiten door inwoners met een gehandicaptenparkeerkaart.

Ook vraagt de oppositiepartij of het college ven B en W bereid is om het beleid op dit punt bij te stellen voor inwoners met een gehandicaptenparkeerkaart.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief