Afbeelding
Foto: House of Bird

College: Steun startende ondernemers is zaak van het Rijk

Algemeen

DIEMEN - Het college van B en W is van mening dat het steunen van House of Bird en andere startende ondernemers die in financiële problemen zijn geraakt een zaak is van het Rijk. Dit laat het college van B en W weten in antwoorden op vragen van de fracties van GroenLinks en D66.

Horecabedrijf House of Bird trok onlangs aan de bel. Op 5 mei 2020 opende proeflokaal House of Bird de deuren in het Diemerbos. De grote horecazaak heeft tientallen mensen op de loonlijst, maar krijgt momenteel geen enkele overheidssteun omdat er geen omzetcijfers zijn van vorig jaar. De eigenaren vallen tussen wal en schip en zien maandelijks tienduizenden euro’s verdwijnen. “Wij krijgen op dit moment geen enkele overheidssteun, terwijl wij die als startende horecazaak extra hard nodig hebben”, vertelde uitbater Teun IJff. “We hebben tientallen mensen aan het werk gehouden tijdens de eerste golf, maar hebben nu noodgedwongen allerlei contracten moeten stopzetten. Dat is pijnlijk voor ons en onze medewerkers.”

Het college van B en W laat weten op de hoogte te zijn van de financiële problemen van House of Bird. ‘De hele horecasector zit in moeilijkheden, dit geldt zeker voor House of Bird die als startende ondernemers moeilijker aan rijkssteun kunnen komen”, aldus het college. 

Wethouder Klaasse van Economische Zaken en ambtenaren hebben contact gehad met House of Bird.

Het college wijst er op dat steun een zaak is van het Rijk: “Het Rijk is verantwoordelijk voor het verstrekken van financiële middelen ter ondersteuning van ondernemers in deze Coronacrisis. Steunpakketten worden, mede onder druk van verschillende lobbytrajecten, uitgebreid zodat startende ondernemers hier ook gebruik van kunnen maken. Het ligt niet voor de hand om vanuit de gemeente Diemen een lokale regeling op te tuigen voor House of Bird en alle Diemense startende ondernemers die in een soortgelijke positie zitten. Het college volgt de ontwikkelingen in de uitbreiding van landelijke steunpakketten op de voet en zullen Diemense startende ondernemers hierover actief informeren.”

“Op 21 januari 2021 presenteerde het kabinet een nieuw pakket steunmaatregelen waarop ook recent gestarte ondernemers een beroep op kunnen doen. Momenteel wachten wij de verdere uitwerking van dit aanvullende financiële steunpakket af. Mocht naar onze mening de uitbreiding van het financiële steunpakket niet voldoende blijken dan zal worden bekeken welke extra stappen nodig zijn om tot verdere verbeteringen te komen. Dit zal een gezamenlijke lobby zijn, een brief vanuit Diemen is hiervoor niet meer nodig”, aldus het college.

Het college geeft aan dat er contact is geweest met Staatsbosbeheer. “Staatsbosbeheer geeft aan open te staan om met pachters in overleg te treden en zo nodig tot betalingsregelingen te komen.”

Uit de krant