Afbeelding
Foto: G.J. Schultz

Mobilisation for Environment doet aangifte tegen Vattenfall over vergunning biomassacentrale

Algemeen

DIEMEN - Mobilisation for Environment (MOB) heeft aangifte gedaan bij het openbaar ministerie met het verzoek to vervolging van Vattenfall ‘wegens gesjoemel met de aanvraag voor vergunning voor de biomassacentrale c.q bomencrematorium in Diemen’. 

“Vattenfall wil binnen één generatie fossielvrij zijn, tenminste dat beweert het bedrijf in haar reclame. Nederland wordt overspoeld met reclame hierover. Desondanks wil het bedrijf per 1 juli 2024 in Diemen ook een grote houtgestookte centrale van 120 MW in werking hebben. Dit is evident tegenstrijdig. Deze reclamecampagne is overigens niet overbodig omdat Vattenfall in de afgelopen jaren een bedenkelijke reputatie heeft opgebouwd met onder andere: gesjoemel met rekeningen, onwettige colportage praktijken en seksuele intimidatie op de werkvloer. Hier zou dan grootschalige bosvernietiging nog bij gaan komen. Vattenfall heeft met de vergunningaanvraag c.q. de m.e.r.-beoordelingsnotitie gesjoemeld en/of mogelijk fraude en/of valsheid in geschrifte gepleegd. Er zijn genoeg aanknopingspunten om een onderzoek te starten naar fraude. Immers, Vattenfall is een professioneel bedrijf met ervaring met houtstook waarvan in redelijkheid verwacht kan worden dat zij op de hoogte is c.q. dient te zijn van cruciale onjuistheden/ onvolledigheden in de m.e.r.-beoordelingsnotitie. Dit geldt ook voor het bureau RHDHV dat de notitie in opdracht van Nuon heeft opgesteld”, aldus MOB.

MOB schrijft het volgende in de aangifte: “Wij verzoeken u om Vattenfall te vervolgen voor de door het bedrijf in de ‘m.e.r.-   beoordelingsnotitie biomassaketel Nuon’ verzwegen emissies van kwik en dioxinen en furanen, die aan de basis ligt aan de afgegeven vvgb (verklaring van geen bedenkingen), de omgevingsvergunning en de natuurvergunning. Of de misleiding met betrekking tot stikstofdepositie ook als fraude moet worden beschouwd laten we aan het oordeel van het O.M. over. Dat geldt ook voor de vraag of het dreigen met een claim van € 300 miljoen naar de gemeente Diemen, als de vereiste ‘verklaring van geen bedenkingen’ niet zou worden afgegeven, als chantage moet worden beschouwd.”

“De provincie Noord-Holland en de gemeente Diemen hebben gefaald in de procedure door geen volledig MER te verlangen en alle benodigde vergunningen te verlenen. Is dit incompetentie of bewust wegkijken? Dat is de vraag. Beide opties zijn even schrijnend als onthutsend.”, aldus MOB.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief