Afbeelding
Foto: DiemerNieuws

‘Giften voor boodschappen tot 1191,38 euro per jaar vanaf nu niet ten koste van bijstand’

Algemeen

DIEMEN - Het college van B en W heeft antwoord gegeven op vragen van D66 en Ouderenpartij Diemen over de regels rond de bijstand.

Eind 2020 is landelijk ophef ontstaan over het verrekenen van periodieke giften - in de vorm van boodschappen - met een bijstandsuitkering van een inwoner in de gemeente Wijdemeren. Op 30 december 2020 hebben zowel D66 als Ouderenpartij Diemen vragen gesteld aan het college van B en W. Hoe zit dat in Diemen? Bij de vaststelling van het recht op en de hoogte van bijstandsuitkeringen worden er diverse wettelijke regels worden toegepast, meldt het college van B en W in antwoord op de vragen. Zowel bij nieuwe als bestaande bijstandsuitkeringen moet de gemeente onder andere controleren of iemand kan beschikken over eigen inkomsten. Het gaat dan om bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid of zelfstandig beroep, alimentatie of (structurele) giften. Deze eigen inkomsten die iemand heeft vult het college aan met een bijstandsuitkering tot het wettelijk minimum. In Diemen worden giften van derden onder voorwaarden vrijgelaten tot een bedrag van € 1191,38 per jaar (2021). Het komt niet of zeer zelden voor dat het college bij een aanvraag of hercontrole structureel giften van derden voor boodschappen signaleert in de vorm van stortingen op de bankrekening. Vanaf nu geldt de vrijstelling ook voor giften voor boodschappen. Als iemand meer giften ontvangt dan het vrij te laten bedrag dan wordt dit meerdere dus verrekend met de bijstand. Het is daarom belangrijk dat mensen met bijstand alle inlichtingen verstrekken die invloed kunnen hebben op de hoogte van de uitkering. Dat gaat naast eigen inkomsten ook om wijzigingen in de woonsituatie of als iemand structureel buiten Diemen woont.

Voedselbank

Een pakket van de voedselbank heeft geen invloed op de hoogte van de uitkering.

Soms wordt onbedoeld niet aan de verplichtingen voldaan. Daar kunnen, volgens de wet, sancties op staan. Het college van B en W heeft soms de vrijheid om daarbij rekening te houden met de situatie en omstandigheden. Zo kijkt het college naar de verwijtbaarheid, of het bijvoorbeeld de eerste keer is en of sprake is van schuldhulpverlening. Het college is terughoudend in het opleggen van boetes en zou in bepaalde gevallen nog meer vrijheid willen voor het maken van een lokale afweging. Daarvoor moet de wet worden aangepast. Hierover is nu landelijke discussie. Er worden ongeveer drie boetes per jaar opgelegd in Diemen.

Ingewikkeld

“De wet is voor sommige mensen ingewikkeld en als het - soms onbedoeld - misgaat kunnen de sancties streng zijn. Dat is terecht als er sprake is van bewust misbruik van de uitkering.Maar de gemeente heeft daarbij altijd oog voor de situatie van de cliënt zodat de regels en eventuele sancties niet onevenredig zwaar uitpakken. Elke situatie is uniek en verdient een zorgvuldige afweging”, aldus het college.

Ontoereikend

Het college constateert ook dat de bijstand in de praktijk voor levensonderhoud soms ontoereikend is. Bijvoorbeeld bij financiële tegenslag of onvoorziene omstandigheden. Mensen worden daarom geholpen bij het vinden van werk. En als het nodig is, wordt kosteloze schuldhulp aangeboden. De hoogte van de uitkering is een zaak van de landelijke politiek. Het college moedigt de Diemense fracties - die zich geroepen voelen - aan actief bij te dragen aan dit maatschappelijk vraagstuk en waar mogelijk invloed uit te oefenen via de eigen landelijke kanalen.

Mensen die een uitkering ontvangen en daarover vragen hebben, kunnen contact opnemen met hun consulent.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief