Peter Prins, fractievoorzitter van de Ouderenpartij Diemen.
Peter Prins, fractievoorzitter van de Ouderenpartij Diemen.

Ouderenpartij Diemen stelt vragen over crisisbanen

Algemeen

DIEMEN - De Ouderenpartij Diemen heeft aan het college van B en W schriftelijke vragen gesteld over de mogelijkheid om crisisbanen in Diemen te realiseren.

De Ouderenpartij Diemen geeft aan dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid Sinds 15 december 60 miljoen euro beschikbaar stelt aan gemeenten voor het creëren van crisisbanen bij het ondersteunen van toezicht- en handhavingstaken. 

“Er wordt gesproken over gastheren/vrouwen, toezichthouders en assistent-boa’s. Eerder is ook extra geld beschikbaar gesteld aan het onderwijs en de zorg. In Diemen zou het gaan om circa 116.000 euro voor het komende half jaar. Hiermee zou een 7- tal fulltimebanen met een salaris tot 120% van het minimumloon gecreëerd kunnen worden die toezicht en veiligheid in Diemen ten goede kunnen komen. Dit zou ook passen in het gemeentelijk beleid om Diemenaren zonder werk op een traject naar werk en zelf verdiend inkomen te zetten”, aldus de Ouderenpartij Diemen.

De Ouderenpartij Diemen vraagt of het college van B en W op de hoogte is van deze regeling. Ook wil de partij weten of het college van plan is gebruik te maken van deze regeling en op welke wijze deze functies eventueel een bijdrage kunnen leveren aan toezicht en veiligheid in Diemen. 

“Welke financiële steun hebben de sectoren Onderwijs en Zorg in Diemen al ontvangen in het kader van de coronacrisis en heeft dat ertoe geleid dat er Diemenaren zonder werk aan betaald werk zijn geholpen”, aldus de Ouderenpartij Diemen.

Uit de krant