Foto: DiemerNieuws

Gemeente biedt ook voor 2021 collectieve zorgverzekering aan voor minima

DIEMEN - De gemeente biedt ook voor 2021 een collectieve zorgverzekering minima (CZM) aan voor inwoners van Diemen met een laag inkomen.

Deze bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Mensen die overwegen over te stappen naar de collectieve zorgverzekering minima van Univé dienen vóór 31 december 2020 een aanvraag in te dienen.

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de collectieve zorgverzekering minima (CZM) moeten mensen aan de volgende voorwaarden voldoen: inwoner van Diemen zijn, een inkomen hebben tot 130% van de bijstandsnorm (met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm krijgen zij meer korting op de premie), over weinig spaargeld beschikken en geen betalingsachterstand hebben bij de huidige zorgverzekeraar.

Zij zijn niet verplicht om over te stappen naar Univé. Zij kunnen zelf kijken welke zorgverzekering het beste bij hun past. Het aanbod van Univé kan worden bekeken via de website www.gezondverzekerd.nl Selecteer de gemeente Diemen. Meer informatie over de pakketten is te vinden op www.unive.nl/gemeentepakket.

Inwoners van Diemen die willen meedoen met de collectieve zorgverzekering minima kunnen online een aanvraag indienen. Let op: aanvragen die na 31 december 2020 binnenkomen kunnen niet meer in behandeling worden genomen. De gemeente Diemen toetst of aanvragers aan de voorwaarden voldoen om met de CZM te kunnen meedoen. Als de aanvrager aan de voorwaarden voldoet stuurt de gemeente de gegevens door aan Univé. Zij ontvangen dan van Univé een nieuwe polis. Mensen die niet aan de voorwaarden voldoen worden op tijd gebeld zodat zij een andere zorgverzekeraar kunnen kiezen. Meer informatie is te vinden op de website www.diemen.nl. (zoekterm collectieve zorgverzekering minima). Mensen met vragen over de CZM kunnen bellen met nummer (020) 31 44 888 en vragen naar de minimaconsulenten van het team Sociale Zaken. Vragen kunnen ook per mail worden gesteld: socialezaken@ diemen.nl (met naam, telefoonnummer en als onderwerp “zorgverzekering”). Personeel van de gemeente belt dan terug.

Meer berichten