Foto:

College stelt voor om geen precariobelasting te heffen voor uitbreiding terrassen

DIEMEN - Het college van B en W verzoekt de gemeenteraad akkoord te gaan met het aanpassen van de belastingverordeningen 2020 als gevolg van coronacrisis.

Het college stelt voor om in 2020 geen precariobelasting te heffen voor de uitbreiding van terrassen op gemeentelijke grond als gevolg van de 1,5 meter maatregel.

Het college stelt ook voor om over de periode van 15 maart tot 1 juni 2020 geen marktgeld te heffen vanwege de coronacrisis.

Het college stelt tevens voor om het tarief van de toeristenbelasting 2020 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 verlagen met 50% (€ 1,00 per persoon per nacht).

Meer berichten