Foto: DiemerNieuws

Burgerpeiling: meer aandacht voor parkeren en geluidsoverlast

DIEMEN - Inwoners van Diemen vragen aandacht voor voldoende parkeergelegenheid in de buurt. Daarnaast ondervinden veel bewoners  geluidsoverlast. Dit zijn enkele van de uitkomsten van een burgerpeiling die tussen eind mei en begin juli 2020 is gehouden. De burgerpeiling is gehouden in het kader van de benchmarkt: Waar staat je gemeente?

“Kijkend naar het totale resultaat halen we een bovengemiddelde score in de benchmark. Dat is iets waar we best trots op mogen zijn”, schrijft het college van B en w aan de gemeenteraad.

Ben W schrijven dat het parkeerbeleid wordt geactualiseerd. “Geluidsoverlast scoort hoog onder bewoners. Onduidelijk is om welke vormen van geluidsoverlast het gaat (buren, verkeer of woonomgeving) In 2020 was er veel minder vliegverkeer vanwege de coronamaatregelen en ook het autoverkeer nam tijdelijk af. Anderzijds waren mensen veel meer thuis waardoor zijn meer overlast in de buurt zelf zouden kunnen ervaren. In 2021 worden nieuwe geluidbelastingkaarten opgesteld”, aldus B en W.

Positief

Inwoners van Diemen zijn ook positief over een aantal zaken. Men ervaart een zeer grote verbetering van de verkeersveiligheid in de buurt. 35% vind dat de buurt is erop vooruitgegaan (flinke stijging) en 82% waardeert de zorg van de gemeente voor de woon- en leefomgeving met een 7.0 tegen landelijk 6,7. 72% is tevreden over het onderhoud en geeft aan dat er weinig tot geen dingen kapot zijn. Ook over het beheer van perken, plantsoenen en parken is 73% tevreden. 

“De coronacrisis heeft invloed op de uitkomsten van het onderzoek voor wat betreft (zwerf)afval. Inwoners werken meer thuis, gaan klussen, opruimen en bestellen van alles online. Met als gevolg een stijging van het aanbod huishoudelijk restafval van zo’n 30%. Dit levert volle afvalcontainers op, meer bijplaatsingen en meer zwerfafval. Ook het intensievere gebruik van de openbare ruimte levert meer zwerfafval op dan gebruikelijk. Waar het kan ruimt de gemeente dat uiteraard op. De gemeente deed ook het aanbod aan bewoners om een afvalknijper thuis te brengen, waar goed gebruik van is gemaakt.”

Meer berichten