Afbeelding
Foto: DiemerNieuws

College: participatie tot zomer 2021 zoveel mogelijk digitaal

Algemeen

DIEMEN - De gemeente wil de participatie tot de zomer van 2021 zoveel mogelijk digitaal doen. Dit schrijft het college van B en W aan de gemeenteraad.

“Door de Coronacrisis is de inzet van digitale participatie in een stroomversnelling geraakt. De coronamaatregelen zorgen ervoor dat er op dit moment geen grootschalige fysieke bewonersbijeenkomsten plaatsvinden. Het college vindt het belangrijk dat we, juist in tijden van corona, contact houden met inwoners en ze betrekken bij gemeentelijke plannen. Sinds maart 2020 zijn verschillende inspanningen verricht om digitaal in contact te blijven met de Diemense gemeenschap. Zo is er een Webinar georganiseerd, waarin we met verschillende inwoners in gesprek gingen over de invloed van corona op hun leven en werk. Ook zijn er diverse digitale vragenlijsten verspreid over de omgevingsvisie en herinrichtingen van de openbare ruimte. Daarnaast zijn er digitale bijeenkomsten met inwoners en raadsleden georganiseerd. En is er onlangs een digitale raadpleging georganiseerd over de bouw van sociale woningen in Buitenlust. De opgedane ervaringen met digitale participatie willen we bundelen, zodat digitale participatie gericht en structureel kan worden ingezet”, aldus het college van B en W.

“De aanhoudende coronamaatregelen zorgen ervoor dat er steeds vaker wordt gekozen voor de inzet van digitale participatie, ook bij projecten waar in eerste instantie voor uitstel is gekozen. De koers voor participatie blijft voorlopig: zoveel mogelijk digitaal tot de zomer 2021. Deze koers schept duidelijkheid en geeft de mogelijkheid om online participatiemomenten vooruit te plannen en tijdig voor te voorbereiden. Deze digitale vormen kunnen worden aangevuld door kleinschalige fysieke bijeenkomsten. Dit omdat we belangrijk vinden dat participatie toegankelijk is voor iedereen, ook voor ouderen of minder digitaal vaardigen.”

!
Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief