Windmolens in Weesp.
Windmolens in Weesp. Foto: WeesperNieuws

Zoekgebieden voor wind- en zonne-energie

Algemeen

DIEMEN - Het college van B en W heeft aan de gemeenteraad een kaart gestuurd met een overzicht van globale zoekgebieden voor de opwekking van grootschalige wind- en zonne-energie. Op die plekken komen mogelijk windturbines en/of zonnepanelen.

Diemen werkt mee aan het nationaal programma RES (Regionale Energie Strategie). Samen met de Amstelland-gemeenten denkt de gemeente Diemen mee over locaties en mogelijkheden voor grootschalige opwek van elektriciteit met wind en zon.

Voor windenergie zijn de volgende zoekgebieden aangewezen: de Diemer Vijfhoek, het terrein van Vattenfall, tussen het Amsterdam Rijnkanaal en de A1, Diemerbos west en Diemerbos oost.

Voor wind- en zonne-energie gaat het om het gebied tussen de A1 en de spoorlijn Diemen-Weesp (west) en het gebied tussen de A1 en de spoorlijn Diemen-Weesp (oost).

Voor zonne-energie zijn de globale zoeklocaties: de spoordriehoek, de weilanddriehoek en de Gooiseweg.

De kaart dient ertoe om het gesprek over mogelijke locaties voor windturbines en zonnevelden op gang te brengen. Het gaat om gesprekken met inwoners van Diemen en belanghebbenden. Hier wordt een participatieplan voor geschreven. 

Alle zoekgebieden kunnen nog worden geschrapt en nieuwe zoekgebieden en voorkeurstechnieken kunnen daarvoor in de plaats komen.

!
Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief