Foto: Holzhaus Fotografie

Burgemeester Boog: ‘Nieuwe coronamaatregelen lijken onontkoombaar’

DIEMEN - Burgemeester Erik Boog maakt zich zorgen over de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in deze regio. Hij laat dit weten via zijn Facebookpagina.

BOOG: “Gisteren hebben wij het in het crisisoverleg van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland de situatie besproken naar aanleiding van de sterk oplopende besmettingscijfers in onze regio. Ook in Diemen loopt het aantal nieuwe besmettingen helaas fors op, terwijl het aantal testen zelfs afneemt. Volgens de cijfers van de GGD waren er in Diemen 51 nieuwe geregistreerde besmettingen in week 38 tegen 30 gevallen in week 37. De afgelopen dagen zien we in de regio tevens een aanzienlijke stijging van de (geteste) besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames en IC-patiënten met corona neemt weer toe. De GGD spreekt daarmee van een zorgelijke situatie. Nieuwe maatregelen lijken onontkoombaar. 

“De vorige week door het kabinet afgekondigde maatregelen zullen waarschijnlijk te weinig effect sorteren. De komende tijd zal er extra bestuurlijk overleg zijn over een nieuw maatregelenpakket. Voor andere regio’s die zwaar worden getroffen worden eveneens nieuwe maatregelen bekeken, maar onze regio zal naar verwachting als eerste verscherpte maatregelen krijgen. Het is een moeilijke fase in de crisisaanpak. Veel mensen houden zich onvoldoende aan de gedragsregels. De sociale en economische gevolgen van de crisis worden steeds groter. Er is steeds meer onrust en onduidelijkheid over de koers en de concrete maatregelen. Daarmee komt het draagvlak steeds meer onder druk te staan. Ik ben zelf ook kritisch op het beleid van het kabinet en diverse adviezen van het RIVM. De onlangs uitgevaardigde maatregelen vind ik onduidelijk (bijvoorbeeld over samenkomsten/gezelschappen) en zij lijken weinig effectief (horeca). En ik betreur het zeer dat de testcapaciteit zo achterblijft en de noodzaak tot eerdere opschaling zo is onderschat door het kabinet. Een goed testbeleid is immers cruciaal voor een effectieve aanpak van het virus.

Dat is voor mij echter geen reden om bij de pakken neer te zitten en het vertrouwen te verliezen in onze gezamenlijke kracht om hier door heen te komen. En ik hoop dat u het vertrouwen ook houdt, want als er nieuwe maatregelen komen om een tweede golf van besmettingen te breken, dan valt of staat de effectiviteit van die maatregelen wederom bij ons gedrag en de naleving van de regels. Tijdens de eerste golf konden we gezamenlijk het tij keren. Dat zal nu wederom moeten gebeuren. Lieve Diemenezen en Diemenaren, ik weet dat dit alles veel van ons vraagt, maar ik hoop dat ik op u kan blijven rekenen. We moeten volhouden”, aldus Boog.

Meer berichten