GGD start grootschalig gezondheidsonderzoek

DIEMEN - De GGD Amsterdam is gestart met een grootschalig gezondheidsonderzoek, de ‘GGD Gezondheidsmeter 2020’. Het onderzoek vindt plaats onder inwoners van 18 jaar en ouder uit Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. 

Uit het bevolkingsregister zijn willekeurig meer dan 50.000 inwoners geselecteerd en per post uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst gaat onder meer over ziekten en aandoeningen, roken, voeding en bewegen, alcohol- en drugsgebruik, psychische gezondheid, mantelzorg en de leefomgeving. Nieuw in 2020 zijn vragen over het coronavirus en de coronacrisis. 

Dit onderzoek wordt eens in de vier jaar uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland en geeft inzicht in de gezondheid, de leefgewoonten en de zorgbehoefte van de bevolking. Het onderzoek geeft antwoord op allerlei vragen zoals: onder welke groepen in de samenleving zien we meer eenzaamheid? Is de gezondheidssituatie veranderd ten opzichte van vier jaar geleden? Welke invloed heeft de coronacrisis op het welzijn van de inwoners? 

De resultaten helpen de GGD en de gemeenten bij het opstellen van hun gezondheidsbeleid. De gemeenten gebruiken de uitkomsten voor het organiseren van gezondheidsactiviteiten, bijvoorbeeld ondersteuning van mantelzorgers en activiteiten om meer te bewegen.

Meedoen

Meedoen kan op twee manieren: online of op papier Inwoners die de vragenlijst online invullen, kunnen na afloop voor een aantal onderwerpen hun eigen resultaten lezen, bijvoorbeeld over alcoholgebruik en gewicht. Op basis van de ingevulde antwoorden krijgen de respondenten tips voor hun leefstijl. Voor inwoners die de vragenlijst liever schriftelijk willen invullen, is een papieren vragenlijst beschikbaar.

Nieuwe thema’s

Nieuw in 2020 zijn vragen over het coronavirus en de invloed van de coronacrisis op de gezondheid. Ook de onderwerpen stress, veerkracht en slaapverstoring zijn aan de vragenlijst toegevoegd. De vragenlijst is in nauw overleg met de gemeenten tot stand gekomen om zo goed mogelijk aan te sluiten op hun informatiebehoefte. Resultaten in 2021 De GGD’ en in Nederland voeren de GGD Gezondheidsmeter in het najaar van 2020 uit samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daardoor komen voor een groot aantal thema’s nationale cijfers beschikbaar waarmee de lokale cijfers vergeleken kunnen worden. 

De eerste resultaten komen in 2021 op de website Gezondheid in Beeld van de GGD Amsterdam: ggdgezondheidinbeeld.nl. 

Meer berichten