Foto:

14.500 Diemenaren krijgen brief over Donorregister

DIEMEN - Iedereen vanaf 18 jaar in de gemeente Diemen die nog geen keuze heeft ingevuld in het Donorregister ontvangt uiterlijk 19 september een brief met de vraag dat alsnog te doen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verstuurt brieven naar ongeveer 14.500 Diemenaren. Voor vragen over de nieuwe donorwet en hulp bij het invullen van de keuze in het Donorregister, kunnen mensen terecht bij veel bibliotheken.

Sinds 1 juli 2020 geldt in Nederland de nieuwe donorwet. Iedereen vanaf 18 jaar die in een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, komt in het Donorregister. Vanwege het coronavirus krijgen zij extra tijd om hun keuze in te vullen.

Brieven van het Donorregister

Inwoners van gemeente Diemen die nog geen keuze hebben ingevuld op donorregister.nl, ontvangen de eerste brief rond 19 september. Bij de brieven zit het formulier waarop zij hun keuze kunnen invullen. Wie zes weken na ontvangst van de brief geen keuze invult, krijgt een tweede brief. 

Mensen die daarna ook geen actie ondernemen komen met ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het Donorregister. Hier ontvangen zij een bevestigingsbrief van. ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ betekent dat de organen en weefsels na het overlijden naar een patiënt kunnen gaan. De arts bespreekt dit met de partner of familie. Wie zijn keuze over orgaandonatie heeft gemaakt, kan deze direct invullen op donorregister.nl. Wachten op de brief is niet nodig.

 Voorlichting en invulhulp bij bibliotheken

Tal van bibliotheken geven voorlichting over het nieuwe Donorregister. Ook kan iedereen die hulp nodig heeft bij het invullen zijn keuze in het Donorregister, binnenlopen bij de bibliotheek. Bijvoorbeeld ouderen, minder digitaal vaardigen en mensen die geen of beperkt Nederlands spreken. Naast de Nederlandse folder van het Donorregister, hebben veel bibliotheken ook folders in andere talen, zoals Engels, Turks of Arabisch.

Ingevulde keuzes Diemenaren

Tot 28 juni 2020 vulde 42,9% van de Diemenaren vanaf 18 jaar hun keuze over orgaan- en weefseldonatie in. Van de ingevulde keuzes van Diemenaren gaat het bij 51,5% om toestemming voor orgaandonatie na overlijden. 39,6% wil geen orgaandonor worden en 8,9% laat deze keuze over aan de partner, familie of iemand anders.

Verhalen van keuzemakers
Welke keuze mensen maken over het doneren van organen en weefsels, bepalen zijn zelf. Ook kunnen zij de keuze altijd veranderen in het Donorregister.

Meer weten?
Ga voor meer informatie naar donorregister.nl. Ook kunnen mensen kijken op hoewerktorgaandonatie.nl. Daar krijg ze stap voor stap uitleg over hoe orgaandonatie werkt.

Meer berichten