Afbeelding
Foto:Ingrid Voet

Informatieve raadsvergaderingen weer digitaal, besluitvormende raadsvergaderingen wel in gemeentehuis

Algemeen

DIEMEN - Het presidium van de gemeenteraad heeft besloten om tot en met oktober de informatieve raadsvergaderingen digitaal te doen en de besluitvormende raadsvergaderingen fysiek. 

Overwegingen hierbij waren dat op deze wijze geen beperking is aan het aantal insprekers bij een informatieve raadsvergadering en dat het voor de besluitvormende raad met zijn soms vele stemrondes en (informeel) overleg over moties en amendementen efficiënter is om deze fysiek te doen. Dit laatste geldt met name voor de begrotingsbehandeling. Mede voor de eenduidigheid in de communicatie is er daarom voor gekozen om alle besluitvormende raadsvergaderingen fysiek te doen. Mocht de situatie in de week van de besluitvormende raad echter zodanig zijn dat een substantieel aantal raadsleden niet in staat zou zijn om aan de fysieke vergadering deel te nemen, dan kan alsnog besloten worden om deze digitaal te houden, zulks ter overweging van het presidium. Voor de goede orde zij nog benadrukt dat deze afspraken gelden tot en met oktober en dat de situatie voor november e.v. opnieuw zal worden bezien, aldus het presidium.

De vergaderingen in augustus werden wel in het gemeentehuis gehouden. Er was slechts plaats voor een beperkt aantal bezoekers. Zij dienden zich vooraf aan te melden.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief