Afbeelding

College wil meer mogelijkheden om overlast en onveiligheid tegen te gaan

Algemeen

DIEMEN - Het college van B&W van Diemen stelt de gemeenteraad voor om in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een artikel op te nemen dat het mogelijk maakt in bepaalde gebieden een messenverbod op te leggen. Ook is het voorstel om het recreatief gebruik van lachgas te verbieden als dat overlast geeft op bepaalde plekken. Ook het samenscholingsverbod dat in geval van ordeverstoring geldt, zou iets uitgebreid worden. 

De gemeenteraad zal zich in september over de voorgestelde aanpassingen uitspreken. De APV regelt per gemeente welke regels er gelden voor openbare orde en veiligheid. Het college stelt daarin nu een aantal wijzigingen voor die het mogelijk moet maken om in te grijpen als daar reden toe is. “Deze voorstellen helpen om beter op te kunnen treden bij overlast van lachgasgebruikers. Ook kunnen we met een aanvullend messenverbod en de uitbreiding van het samenscholingsverbod de onveiligheid tegengaan”, aldus burgemeester Boog.

Met een nieuw voorgesteld artikel in de APV kan de burgemeester gebieden en publiek toegankelijke gebouwen aanwijzen waar messen en steekwapens (voor zover deze al niet gereguleerd zijn via de Wet Wapens en Munitie) verbieden. Burgemeester Boog: “Messen en steekwapens horen niet in de openbare ruimte, dus willen we die kunnen verbieden. Helaas zien we ook in Diemen een toename van het bezit van steekwapens onder jongeren. Dat moeten we op verschillende manieren bestrijden.”

Het college wil ook de overlast van lachgasgebruikers beter aanpakken. “Lachgas is niet onschuldig. Het levert grote problemen op voor de volksgezondheid en onder invloed van lachgas vinden steeds meer ongelukken plaats. Daarnaast ondervinden diverse buurten in Diemen hinder van groepen die samen lachgas gebruiken. Daar kunnen we straks tegen optreden. Overigens komt er ook een landelijke wetswijziging aan om recreatief lachgas te verbieden, maar daar wilden wij niet op wachten,”, aldus Boog.

Ook het samenscholingsverbod dat in Diemen geldt bij ordeverstoring, wordt iets uitgebreid. Daarmee wordt het straks in geval van verstoring van de orde verboden om op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, je onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden of op andere wijze de orde te verstoren. Ook dit voorstel van het college wordt in september met de gemeenteraad besproken.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief