Afbeelding

Directe bemiddeling urgent woningzoekenden

Algemeen

DIEMEN - Het college van Diemen is akkoord gegaan met een voorstel waarbij gekozen wordt voor directe bemiddeling van urgent woningzoekenden. Bij directe bemiddeling wordt de verbinding tussen de vraag van een urgent woningzoekende en de vrijgekomen woning gemaakt door de bemiddelaar.

Het voorstel is om in Diemen een matchingtafel op te zetten waar gemeente, corporaties en zorgpartijen aan zullen zitten. Door gezamenlijk de vrijkomende woningen en urgenten op de wachtlijst te bespreken kunnen de woonbehoeften van de urgenten beter gematcht worden met het aanbod.

Huishoudens die in Diemen dringend een woning nodig hebben, komen onder voorwaarden in aanmerking voor een urgentieverklaring. Met de urgentieverklaring kunnen ze met voorrang reageren op woningen in WoningNet. Hierbij geldt in grote lijnen dat degene die het langste wacht, het eerst aan de beurt is voor een vrijgekomen woning. Dit matcht niet altijd met de behoefte van de urgent woningzoekenden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de nummer twee op de lijst wacht op een gelijkvloerse woning, maar dat die woning naar de nummer één op de wachtlijst gaat. De nummer twee moet dan wachten tot er weer een gelijkvloerse woning vrijkomt. Het doel van directe bemiddeling is een kwalitatief betere match van urgent woningzoekenden en woningen en een kortere wachtlijst voor urgenten.

De gemeente Diemen loopt met directe bemiddeling vooruit op het nieuwe woonruimteverdeling stelsel van sociale huurwoningen. Directe bemiddeling zal na de zomer worden toegepast. De woningzoekenden die een urgentieverklaring hebben, worden hierover op tijd geïnformeerd.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief