Het Diemerplein wordt door inwoners beschouwd als plek die wel beter kan.
Het Diemerplein wordt door inwoners beschouwd als plek die wel beter kan. (Foto: Trudy Kroese)

Inwoners waarderen Diemen als rustig, groen en dichtbij Amsterdam

DIEMEN Inwoners waarderen Diemen als: rustig, groen en dorps en dichtbij Amsterdam. Ondernemers noemen de ligging van Diemen, de kleinschaligheid en het groeiend aantal inwoners in Diemen als kansen voor de toekomst. Het Diemerbos is verreweg het meest genoemd als bijzondere plek in Diemen. Het Diemerplein en het centrum van Diemen worden het meest genoemd als plek die inwoners zouden willen veranderen. Verder willen mensen minder autoverkeer door het centrum. 

Dit blijkt uit een online enquête waarin inwoners van Diemen is gevraagd hun mening geven over de toekomst van de gemeente. Uit de resultaten blijkt dat het behouden of uitbreiden van het groen in de wijk en het buitengebied belangrijk zijn voor inwoners. Evenals de onderwerpen duurzaamheid en milieu. Inwoners voelen het spanningsveld tussen verschillende wensen zoals natuur en groen en nieuwe woningen. Inwoners noemen daarbij regelmatig dat uitbreiden van het aantal woningen niet ten koste moet gaan van het karakter van Diemen. 

Verder blijkt dat inwoners zich erg betrokken voelen bij het maken van de Omgevingvisie en willen meedenken tijdens het verdere proces. Dat bewijst onder meer het aantal invullers van de enquête (818 inwoners). 

Omgevingsvisie 2040
De resultaten zijn belangrijk voor de Omgevingsvisie 2040 waar de gemeente momenteel aan werkt. Hierin wordt wordt vastgelegd hoe de (leef)omgeving van Diemen in de toekomst eruitziet. De eerste stap daarin is het maken van de Omgevingsagenda. De belangrijkste ambities, kansen en opgaven voor de toekomst van de fysieke leefomgeving in Diemen worden hierin gepresenteerd. De uitkomsten van het onderzoek worden hiervoor gebruikt. Via deze agenda organiseert de gemeente eind 2020 en begin 2021 diverse momenten om met elkaar in gesprek te gaan over thema’s die de Diemense samenleving belangrijk vindt. Dit participatietraject vindt plaats onder de noemer ‘Mijn Diemen van morgen’. Afhankelijk van de corona maatregelen worden fysieke als ook online bijeenkomsten georganiseerd.

Het is de bedoeling dat de Omgevingsvisie in 2021 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Meer informatie over de Omgevingsvisie is te vinden op de website van de gemeente Diemen. 

Meer berichten