Foto: Ingrid Voet

Tozo-regeling verlengd

DIEMEN - De overheid ondersteunt zelfstandig ondernemers die financieel getroffen zijn door het plots wegvallen van inkomsten vanwege de coronacrisis. De gemeente zorgt voor uitvoering van deze Tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandige ondernemers (Tozo-regeling). Daarmee was een tijdelijke aanvulling van het inkomen mogelijk gedurende drie maanden. Deze Tozo-regeling is onlangs verlengd tot 1 oktober 2020. Daar gelden wel nadere voorwaarden voor. 

Zelfstandig ondernemer kunnen nu een aanvraag doen voor verlenging van de tijdelijke (aanvullende) uitkering levensonderhoud Tozo tot uiterlijk 30 september 2020. Op de gemeentelijke website is daarvoor een verkort formulier te vinden. Dat formulier is alléén te gebruiken door mensen die al eerder een uitkering levensonderhoud Tozo hebben aangevraagd en die na de toegekende periode nog in financiële nood verkeren. Een reguliere Tozo-aanvraag is overigens ook nog mogelijk als dit nog niet eerder is aangevraagd. Ook daarvoor is op www.diemen.nl een aanvraagformulier te vinden. Verlenging of reguliere aanvraag kan alleen als het gezamenlijk inkomen van de aanvrager en partner onder het sociaal minimum komt.

De Tozo-regeling kent ook de mogelijkheid van een lening bedrijfskapitaal. Ook die regeling is verlengd. Het is nu mogelijk om een aanvullende lening bedrijfskapitaal Tozo aan te vragen als het eerder aangevraagde bedrag onder de maximumgrens van € 10.157 lag. Ook is het nog mogelijk een nieuwe aanvraag lening bedrijfskapitaal Tozo te doen. 

Kijk voor meer informatie en voor de formulieren op https://www.diemen.nl/Onderwerpen/Overbruggingsregeling_zelfstandige_ondernemers.

Meer berichten