Afbeelding
Partnerbijdrage

Voorkom werkuitval, juist nu

Algemeen

We leven in vreemde tijden. Inmiddels werken we al geruime tijd vanuit huis. En hoewel Nederlanders langzaam maar zeker weer wat vaker naar hun werk kunnen, zal dat thuiswerken voor veel mensen voorlopig nog steeds zo blijven. Dat zorgt bij veel mensen voor stress en spanning, met alle gevolgen van dien. 

Ontdek hoe je als werkgever het uitvallen van medewerkers door overspanning - of andere gezondheidsklachten - zoveel mogelijk kunt voorkomen. Een zieke werknemer brengt immers veel extra kosten en problemen met zich mee: vervanging, omzetverlies, extra werkdruk voor collega’s bijvoorbeeld. Gelukkig zijn er steeds meer manieren om met een professionele preventiestrategie dergelijke werkuitval te voorkomen, zodat het inschakelen van een deskundige bedrijfsarts niet nodig nodig wordt.

Tijdige signalering voorkomt uitval en onnodige kosten

Dat is juist in de laatste jaren geen overbodige luxe. Want niet alleen nu, door het vele thuiswerken, is er sprake van veel stress onder werknemers. Het aantal burn-outs en andere stressgerelateerde klachten is de laatste jaren flink toegenomen. Dat zijn bij uitstek klachten die bij een tijdige signalering voorkomen hadden kunnen worden.Zaak is in ieder geval om het niet te ver te laten komen in het geval van psychologische problemen. Indien een werknemer hiermee te kampen heeft, kun je als werknemer bij een arbodienst psychosociale begeleiding inschakelen. Dit is begeleiding die is gericht op het herstel van het optimaal functioneren van de werknemer, of het proces van terugkeer te versnellen.Arbodienst Preventix maakt bijvoorbeeld werk van coaching  die zich vooral richt op de korte termijn. Hierin worden inzichten gegeven die moeten leiden tot een gedragsverandering van de werknemer, zodat die beter om kan gaan met de stress die het werk met zich meebrengt. Terugkeer in het eigen werk kan dan vaak al na vier tot acht weken. De andere optie is een meer klassieke vorm van behandeling, waarbij het streven is om na drie maanden een vorm van terugkeer te kunnen realiseren.

Ook daarmee wordt het belang van tijdige signalering en preventie eens te meer benadrukt.

Zo werkt preventie in de praktijk

Preventie van werkuitval vraagt om meer dan betrokkenheid en positiviteit op de werkvloer. In een goed preventieplan wordt rekening gehouden met alle factoren die van invloed zijn op het prettig en efficiënt functioneren van medewerkers. En dat gaat ook buiten de werkvloer door.

Zo is er aandacht voor de balans tussen werk en privé, maar ook voor de levensstijl, ambities en gezondheid van de werknemer. Daarnaast zijn natuurlijk ook de arbeidsomstandigheden een factor. Doordat er zoveel verschillende aspecten zijn die een rol spelen bij (het voorkomen van) werkuitval, kan het zelfs zo zijn dat er grote verschillen zijn tussen teams of vestigingen van hetzelfde bedrijf. Door dit te meten en analyseren, kan er worden gesignaleerd waar ruimte is voor verbetering, zodat preventie voor je gaat werken.

Laat preventie voor u werken

Een goede preventie vraagt om een gestructureerd plan. Dit behelst veel meer verder dan alleen betrokkenheid tonen, of positief communiceren op de werkvloer. Plangerichte preventie houdt rekening met alle aspecten die belangrijk zijn voor een prettig functioneren van medewerkers. Diverse punten verdienen hierbij de speciale aandacht, zoals de balans tussen werk en privé, persoonlijke levensstijl, gezondheid en ambities van de werknemer. Ook spelen de arbeidsomstandigheden, arbeidsverwachtingen en werknemersverplichtingen een belangrijke rol. Al deze aspecten verschillen niet alleen per organisatie, maar vaak ook tussen verschillende teams en vestigingen binnen hetzelfde bedrijf. Zo kan het voorkomen dat medewerkers van bepaalde afdelingen minder snel ziek worden, en ook nog eens sneller aan het werk kunnen. Analyseer, verwerk en meet je deze cruciale elementen binnen je organisatie, dan doe je preventief goed werk.

Natuurlijk valt niet alles te voorkomen. Omdat ziekteverzuim vaak voor beide partijen een onprettige situatie is, kan het in dat geval raadzaam zijn om professionele hulp in te schakelen. Arbodienst Preventix is een gecertificeerde arbodienstverlener met een landelijke dekking. Hier wordt gewerkt met vaste teams van twee re-integratie adviseurs en twee bedrijfsartsen, zodat er een optimale communicatie is tussen de betrokken partijen. De adviseurs hebben hierdoor een beter inzicht in jouw organisatie, zodat ook de preventieve verzuimbegeleiding beter op de specifieke wensen kan worden afgestemd. Zo laat je preventie nog beter voor je werken en voorkom je zelfs in mentaal uitdagende periodes dat je te maken krijgt met werkuitval.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief