Afbeelding

Onderzoek naar fietsverbinding tussen Plantage de Sniep en station Diemen-Zuid

Algemeen

DIEMEN - De gemeente gaat onderzoeken of het mogelijk is om een fietsverbinding te maken tussen de wijk Plantage de Sniep en station Diemen-Zuid. Dit meldt het college van B en W in de kadernota.

Het college van B en W stelt dat er vanuit Plantage de Sniep een toenemende vraag is naar goede regionale openbaar vervoersverbindingen. "Om aan deze vraag te kunnen voldoen is het belangrijk om vanuit deze wijk een goede fietsverbinding te hebben met station Diemen-Zuid, waar frequent metro's en treinen rijden. De huidige fietsverbinding is onaantrekkelijk en indirect."

Brug

"We willen daarom in 2021 een studie uitvoeren naar het verbeteren van deze fietsverbinding parallel aan de huidige spoordijk. Een nieuwe brugverbinding over de Weespertrekvaart is daarbij een cruciaal onderdeel. De Vervoerregio Amsterdam draagt 50% van de studiekosten bij", aldus het college van B en W.

Uit de krant