Foto: Ingrid Voet

Ruim 1000 aanvragen Tozo-regeling

DIEMEN - De overheid ondersteunt zelfstandig ondernemers die financieel getroffen zijn door het plots wegvallen van inkomsten vanwege de coronacrisis. De gemeente kan het inkomen dan tijdelijk aanvullen. De ondersteuningsregeling (Tozo) bestaat uit een uitkering voor levensonderhoud of een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157.

De regeling staat sinds medio maart open en het aantal aanvragen daarvoor bij de gemeente Diemen is de 1000 inmiddels overschreden. De gemeente werkt hard aan het verwerken van die aanvragen en heeft daar ook extra capaciteit voor ingehuurd. Er zijn inmiddels 422 aanvragen definitief afgehandeld. "Door de enorme hoeveelheid aanvragen is het helaas niet mogelijk om alle aanvragen op heel korte termijn af te handelen. Als aanvragers na vier weken nog niets gehoord hebben en in acute geldnood zitten, kunnen ze dat aangeven via e-mail naar socialezaken@diemen.nl of in het telefonisch spreekuur. In dat geval wordt de aanvraag met spoed bekeken en zo nodig kan er een voorschot worden verstrekt. Dat is inmiddels in 501 gevallen gebeurd", aldus de gemeente.

Meer berichten