Foto: G.J. Schultz

CDA Noord-Holland ziet kans biomassacentrale in Diemen tegen te houden

DIEMEN - Het CDA presenteert tijdens de komende Provinciale Statenvergadering van Noord-Holland een mogelijke oplossing om de bouw van de omstreden biomassacentrale in Diemen alsnog tegen te houden. 

Willemien Koning-Hoeve, woordvoerder namens het CDA, zal een oproep doen aan Gedeputeerde Staten om in overleg met het Rijk en betrokkenen een mogelijkheid te zoeken om de stikstofruimte van de biomassacentrale op te kopen.

"We begrijpen heel goed dat verleende rechten uit het verleden niet afgepakt kunnen worden, maar de rechten kunnen natuurlijk wel worden opgekocht om op die manier de stikstofuitstoot te verlagen en de bouw van de omstreden biomassacentrale tegen te houden. Tot op heden wordt vrijwel alleen gesproken over het opkopen van de stikstofruimte bij agrarische bedrijven", vervolgt Koning, 

"Maar deze biomassacentrale stoot relatief genomen veel stikstof uit. De opgekochte rechten inzetten voor natuur en realisatie van woningbouw zal veel positieve impact hebben voor onze provincie."

Koning zal tijdens de Provinciale Statenvergadering een motie indienen met het verzoek tot het onderzoeken van het opkopen van de stikstofrechten bij de biomassacentrale in Diemen.

Het bespreken van de vergunningverlening van biomassacentrale Diemen is door het CDA zelf geagendeerd. De vergunningverlening van de centrale ligt onder vuur, omdat met de nieuwe vergunning alleen op papier de uitstoot afneemt, doordat de vergunning in het verleden hoger was dan de daadwerkelijke hoeveelheid uitgestoten stikstofoxide.

Meer berichten