Afbeelding

Gemeente start met online onderzoek voor Omgevingsvisie

Algemeen

DIEMEN - Als een van de snelst groeiende gemeenten van Nederland, staat Diemen voor belangrijke keuzes over de omgeving waarin mensen wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen. Hoe wordt er omgegaan met de groei en leefbaarheid van de gemeente? Thema’s zoals duurzaamheid, nieuwe vormen van energie en de vergrijzing hebben invloed op deze keuzes. Hoe de omgeving van Diemen in de toekomst eruitziet, legt de gemeente vast in de Diemense Omgevingsvisie 2040.

In gesprek

De gemeente wil met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners in gesprek over hoe Diemen nu en in de toekomst een prettige gemeente blijft om in te wonen en te werken. Hiervoor wordt een uitgebreid participatietraject gestart onder de noemer ‘Mijn Diemen van morgen’. De aftrap hiervoor is een online onderzoek dat vanaf vandaag, maandag 11 mei 2020 start.

Via een vragenlijst op www.denkmeeoverdiemen.nl vraagt de gemeente de mening van inwoners over de toekomst van Diemen. Wat waarderen inwoners aan Diemen en wat zouden ze willen veranderen? Moet de gemeente bijvoorbeeld meer inzetten op betaalbare woningen, duurzame afvalscheiding, voorzieningen voor ouderen of andere zaken? De online raadpleging loopt tot en met maandag 25 mei 2020. Naast inwoners ontvangen ook bedrijven en maatschappelijke partners waarmee de gemeente samenwerkt de online vragenlijst.

Doel Omgevingsvisie 

Het doel van de Omgevingsvisie is één samenhangende visie op te stellen voor de gewenste ontwikkeling van Diemen. De gemeente wil de samenleving betrekken bij de totstandkoming van de visie, maar ook bij de uitvoering en het vormgeven van onze leefomgeving. Elke gemeente is verplicht een Omgevingsvisie te maken vanwege de Omgevingswet die door het Rijk ingevoerd wordt. De Omgevingswet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water.

Vervolg

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om een Omgevingsagenda te maken. Aan de hand van deze agenda wil de gemeente in de tweede helft van 2020 diverse momenten organiseren om met elkaar in gesprek te gaan over thema’s die de Diemense samenleving belangrijk vindt.

Onderdeel van het participatietraject is dat ook fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd. Dit is nu nog niet mogelijk. De gemeente gaat ervan uit dat in het najaar, afhankelijk van de coronamaatregelen, dit wel mogelijk is. Ook wordt gekeken naar online alternatieven.

Het is de bedoeling de Omgevingsvisie in 2021 aan de gemeenteraad aan te bieden. Meer informatie over de Omgevingsvisie van Diemen en het proces, is te lezen op de website van de gemeente Diemen: https://www.diemen.nl/Onderwerpen/Omgevingsvisie_Diemen_2040

!
Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief