Afbeelding
Partnerbijdrage

De meest voorkomende redenen voor een burenruzie

Algemeen

Nog steeds kunnen burenruzies op gruwelijke wijze escaleren en zelfs tot de dood leiden. De voorbeelden liggen wat dat betreft voor het oprapen. Hoe ontstaan die burenruzies eigenlijk en zijn die dan op geen enkele manier op te lossen? Volgens rechtsbijstandverzekering.nl is gebrek aan communicatie vaak de voornaamste reden, net als onenigheid over de perceelgrens (voornamelijk in dorpen of op het platte land). Wat dat betreft kun je best een rechtsbijstandverzekering afsluiten en dergelijke zaken aan deskundigen overlaten in plaats van voor eigen rechter te spelen.

Toch echt liever een goede buur
Het is een enorm cliché maar ook een waarheid als een koe; beter een goede buur dan een verre vriend. Het is in Diemen niet anders. En toch kunnen de frustraties tussen buurmannen en zeker ook buurvrouwen ook in Diemen heel hoog oplopen, soms zelfs met de dood tot gevolg. Daarmee ontaarden burenruzies in het meest zinloze geweld dat bestaat, zeker als je kijkt naar de oorzaken van de ruzies. Zo is gesteggel over bomen, struiken, afsluitingen en de perceelgrens nog steeds de voornaamste oorzaak van de burenruzies die ontstaan. Dan weer waaien de bladeren van de boom van de buurman over de schutting op jouw gras, dan weer wordt een bouwwerk opgericht die enkele centimeters te dicht op de perceelgrens staat. Er kunnen hoog oplopende vetes ontstaan als de buurman een boom weghaalt, en nou juist die boom die voor beschutting in jouw tuin zorgde. Het zijn de tegengestelde belangen die dan opgeld doen en soms dus verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Om die reden is het raadzaam om altijd te beschikken over rechtsbijstand. Via deze link vind je een overzicht van de beste verzekeringen bij een burenruzie.  

Klikkende naaldhakken
Op nummer twee op de lijst van meest voorkomende redenen voor een burenruzie staat lawaaioverlast. Zeker in rijtjeshuizen en appartementen komt dit veel voor. Het kan inderdaad gaan om veel te luide muziek, echter moet de politie soms al uitrukken voor de te hard klik die de naaldhak van de buurvrouw veroorzaakt. De lontjes kunnen wat dat betreft soms heel erg kort zijn. Overigens zijn ruzies vanwege lawaai vaak het directe gevolg van matig akoestisch geïsoleerde woningen. Er is dus wel degelijk iets aan te doen. De derde veel voorkomende reden is simpelweg een persoonlijke vete, een ruzie die niets te maken heeft dus met de woning of de grond.

Emotie wint van het verstand
Hét grote probleem is echter vooral dat er niet gecommuniceerd wordt. Er kan door de tegengestelde belangen inderdaad onenigheid ontstaan over bepaalde zaken, besproken wordt het vaak niet. Buren ontlopen elkaar, groeten elkaar niet langer en zo nemen de frustraties toe en wint de emotie het uiteindelijk van het verstand. En dat terwijl dergelijke ‘ruzies’ snel opgelost kunnen worden, heel simpel door met elkaar in gesprek te gaan. En dan mag het best even ‘knetteren’. Steeds meer gemeentes bieden bemiddelingshulp, van die optie wordt echter opvallend weinig gebruik gemaakt. De gemeente kan prima werk leveren, al zal die nooit een bindende uitspraak doen over de gerezen problematiek. Met terugwerkende kracht kan dan ook gesteld worden dat de ‘Rijdende Rechter’ zo gek nog niet was. Want met zijn uitspraak moest men het gewoon doen, niets meer en niets minder.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief