Foto: RIVM

Ondersteuning voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking tijdens coronacrisis

DIEMEN - Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen met autisme, hun naasten, maar ook andere kwetsbare mensen kunnen het extra moeilijk hebben in deze tijd.

De cliëntondersteuners van MEE kunnen een extra luisterend oor bieden en vragen beantwoorden. Dat kan gaan om vragen over opvoeding en begeleiding van een kind, vragen over werk, geld, salaris, regelingen. Maar ook om ondersteuning bij contact met organisaties, bij moeilijke telefoontjes of bij het schrijven van een mail.

De cliëntondersteuners van MEE zijn bereikbaar via (020) 51 27 272 of informatie@mee-az.nl.

Meer berichten