Veel aanvragen overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

DIEMEN - De gemeente laat weten dat veel zelfstandige ondernemers gebruik maken van de digitale aanvraag voor een overbruggingsregeling.

De rijksoverheid heeft aangegeven zelfstandige ondernemers die financieel getroffen zijn door het plots wegvallen van inkomsten vanwege de coronacrisis te ondersteunen. Dat loopt via de gemeente, die met de nieuwe regeling het inkomen tijdelijk kan aanvullen. Op de website van de gemeente is daarover de precieze informatie te vinden, met alle vragen en antwoorden. Ook is daar een aanvraagformulier te vinden. Zie https://www.diemen.nl/inwoner/publicatie/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandige-ondernemers-tozo 

Het blijkt veel zelfstandige ondernemers een aanvraag indienen voor de overbruggingsregeling. Daardoor kan het zijn dat de aanvraag niet direct doorkomt. Het verzoek van de gemeente is om het dan op een later moment opnieuw te proberen. De aanvraag kan alleen digitaal ingediend worden via het formulier op de website. Er zijn geen formulieren op het gemeentehuis verkrijgbaar. Het is ook van belang dat alle vragen in het formulier te beantwoorden. Anders kan de aanvraag niet afgerond worden.

Meer berichten