Meerlanden neemt maatregelen voor afvalinzameling in verband met coronavirus

DIEMEN - Meerlanden werkt er hard aan om al haar dienstverlening op een verantwoorde wijze te blijven uitvoeren, gezien afvalinzameling tot de cruciale sectoren behoort, die onverhinderd doorgaan bij de uitbraak van het coronavirus. Uiteraard heeft Meerlanden maatregelen genomen in verband met de gezondheid van de eigen medewerkers en de bewoners.

“We doen een beroep op iedereen om rekening te houden met de maatregelen rondom het coronavirus, zodat ook de afvalinzameling aan huis en bij bedrijven zo goed mogelijk kan worden voortgezet. ” aldus Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden.

Later tijdstip

Aangezien veel mensen thuiswerken en de scholen dicht zijn komt er meer afval vrij bij huishoudens dan in een normale werkweek. Meerlanden zet zich in om dit extra afval in te zamelen. Meerlanden houdt als organisatie ook rekening met het coronavirus en de mogelijk risico’s voor de medewerkers en de bewoners. "Hierdoor kan de dienstverlening de komende periode langer duren waardoor wij op een later tijdstip in uw wijk zijn dan dat u gewend bent", aldus Meerlanden.

Veiligheid

Medewerkers van Meerlanden zien dat er meer mensen thuis zijn. "Hoewel er minder verkeer is, is het momenteel drukker dan normaal in de woonwijken. Er staan meer auto’s langs de weg geparkeerd en er zijn veel kinderen op straat. Foutief of dubbel geparkeerde auto’s zorgen voor onveilige situaties. Dit vraagt extra alertheid van onze chauffeurs. Wij verzoeken u hier als bewoner alert op te zijn en uw kinderen erop te attenderen dat onze werkzaamheden plaatsvinden."

Lunch in de wijk

Meerlanden heeft diverse preventieve maatregelen genomen, waaronder het beperken van fysiek contact tussen medewerkers, maar ook in het contact met bewoners en klanten. "Uit voorzorg zijn de kantines en ontmoetingsplekken op locaties gesloten. Medewerkers van de inzameling, reiniging en beheer openbare ruimte activiteiten lunchen de komende periode op de locatie waar ze op dat moment werkzaam zijn. Ook in woonwijken. Hierdoor kunt u stilstaande voertuigen signaleren, uiteraard op een veilige locatie."

Milieustraten

"Al onze milieustraten zijn momenteel volgens normale openingstijden open. We zien op dit moment ook extra toeloop op onze milieustraten. We hebben de komende tijd onze collega’s nog harder nodig dan normaal. Daarom vragen we iedereen vriendelijk om een afweging te maken of een rit naar een van de milieustraten echt noodzakelijk is of dat het op een later moment kan. Indien het noodzakelijk is dan verzoeken wij u graag alleen met volle vrachten te komen en rekening te houden met extra wachttijden. Medewerkers zullen bezoekers attenderen voldoende afstand te houden", aldus Meerlanden.

De laatste informatie is te vinden op www.meerlanden.nl/coronavirus en sociale mediakanalen van Meerlanden.

Meer berichten