Voorstel voor extra lokalen de Kersenboom

DIEMEN - Brede school de Kersenboom in de wijk Plantage de Sniep heeft vanaf het schooljaar 2020-2021 te weinig ruimte om alle leerlingen binnen het bestaande schoolgebouw te kunnen opvangen. Ook de kinderopvang die in de school is gevestigd heeft behoefte aan meer ruimte.

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om een krediet van € 1.200.000 inclusief btw voor de realisatie van tijdelijke huisvesting bij de brede school de Kersenboom beschikbaar te stellen.

De tijdelijke huisvesting komt volgens plan tussen het schoolgebouw en de accommodatie van Tennisvereniging Diemen Zuid (TVDZ) te liggen. Die ruimte is geschikt voor de plaatsing van maximaal zes (gestapelde) units. Door een aanpassing van het hekwerk rond het huidige schoolplein wordt de omvang van het schoolplein aangepast en is het plein vanuit de tijdelijke huisvesting direct toegankelijk. Hierdoor blijft verbinding met het hoofdgebouw van de Kersenboom mogelijk.

De gemeenteraad behandelt het voorstel van het college van B en W tijdens de informatieve gemeenteraadsvergadering op 5 maart. De gemeenteraad neemt op 26 maart een besluit.

Lees meer in het DiemerNieuws van donderdag 20 februari.

Meer berichten