Foto: Ingrid Voet-van Vlijmen

Nieuw voorstel verdeling sociale huurwoningen

DIEMEN - Vijftien gemeenten en veertien corporaties in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland bereiden samen een nieuwe toewijzing van sociale huurwoningen voor. Het voorstel geeft woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een sociale huurwoning meer kans om een woning te vinden.

Na een uitgebreid participatietraject en overleg met alle partijen ligt er nu een voorstel op hoofdlijnen. De uitwerking volgt nadat alle 15 gemeenteraden zijn geconsulteerd. De gemeenteraden nemen eind 2020 een definitief besluit over het voorstel. In het huidige systeem van woonruimteverdeling is inschrijfduur het uitgangspunt. Degene die het langste ingeschreven staat is als eerste aan de beurt. Daarmee wordt geen recht gedaan aan woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een woning en nog geen of weinig inschrijfduur hebben. In het nieuwe voorstel wordt daarom naast inschrijfduur ook rekening gehouden met de omstandigheden van de woningzoekende en het zoekgedrag. 

Het systeem van toewijzing bij urgentie blijft bestaan. Ook blijft een flink deel van de woningen beschikbaar voor huishoudens die geen dringende omstandigheden of urgentie hebben.

Het nieuwe systeem werkt met verschillende soorten punten. Het gaat om wachtpunten (inschrijfduur), zoekpunten (de mate waarin iemand actief zoekt naar een woning) en spoedpunten. Spoedpunten worden toegekend bij drie omstandigheden: gescheiden mensen met kinderen, inwonende gezinnen en problematisch thuiswonende jongeren. Met deze wacht-, zoek- en spoedpunten bouwen woningzoekenden een totaal aantal punten op. Daarmee wordt hun plaats op de ranglijst bepaald.

Lees meer in het DiemerNieuws van donderdag 23 januari.

Meer berichten