Foto:

Gemeente houdt enquête over parkeerbeleid

DIEMEN - De gemeente houdt eind januari 2020 een onderzoek onder inwoners en bedrijven naar hun ervaringen met het parkeerbeleid in Diemen. Bewoners en bedrijven krijgen vrijdag 31 januari 2020 een brief in de bus met informatie over de enquête en een unieke code. Deze code kunnen zij gebruiken om digitaal de vragenlijst in te vullen. Het onderzoek loopt van vrijdag 31 januari tot en met eind februari 2020.

Aanleiding voor het onderzoek is dat het huidige parkeerbeleid inmiddels dateert van eind 2010. Op basis van dit plan zijn drie vormen van parkeerregulering ingevoerd in Diemen: betaald parkeren, blauwe zone en vergunningen parkeren.

Vanwege allerlei ontwikkelingen waaronder de parkeerdruk, elektrisch rijden, duurzaamheid en andere zaken is het noodzakelijk het parkeerbeleid te actualiseren.

De uitkomsten van de enquête van het onderzoek worden meegenomen bij het analyseren van het huidige parkeerbeleid. Dit moet leiden tot een geactualiseerd parkeerbeleidsplan.

Het geactualiseerde parkeerbeleidsplan wordt naar verwachting in september behandeld in de gemeenteraad.

Meer berichten