Partnerbijdrage

Romantische kijk op samenwonen vervliegt als er afspraken gemaakt moeten worden

Voor je het weet sta je weer buiten en heb je een samenlevingscontract ondertekend met je lief. Het voelt vaak koud en kil aan, want van enige romantiek is in deze geen sprake. Toch is het belangrijk. 

Daarom moet je het niet laten, want wie (nog) niet wil trouwen, maar wel een en ander goed op papier wil hebben, zal door de zure appel heen moeten bijten. Afspraken vastleggen geeft rust en behoedt voor onenigheid mochten er minder leuke zaken aan de orde zijn of zelfs de relatie eindigen. Het is dus wel de moeite waard en soms zelfs noodzakelijk. 

Noodzakelijk? Inderdaad, met een samenlevingscontract vastgelegd bij de notaris, ben je fiscaal partner van elkaar en ben je in de gelegenheid samen een huis te kopen. Je kunt dan namelijk een hypotheek aanvragen. Een hypotheekverstrekker zal in de meeste gevallen naar een notarieel vastgelegd samenlevingscontract vragen. Je hoeft niet per se beiden eigenaar van de woning te worden, dat kun je vastleggen in de koop- en hypotheekakte. 

Diversiteit in kosten samenlevingscontract

Een contract dat je zonder notaris maar gewoon samen opstelt en ondertekent, is rechtsgeldig, maar vaak niet voldoende voor een hypotheekaanvraag. Een bestaand basiscontract van een notaris of een uitgebreider exemplaar aangepast aan eigen wensen, is dat wel. Nu is zo’n samenlevingscontract geen formuliertje dat je via internet kunt downloaden en invullen. Je moet er fysiek voor naar de notaris, omdat zo’n contract helemaal naar wens kan worden samengesteld. 

Mede daarom kunnen de kosten samenlevingscontract nogal uiteenlopen. Een notaris bepaalt zelf, en op basis van die inhoud, het tarief. Een samenlevingscontract kost ongeveer tussen de 150 euro en 750 euro. Omdat die kosten nogal flink kunnen verschillen per notaris is het aan te raden er goed naar te informeren. Dat kan je geld besparen. Laat je ook een testament opmaken dan kan het financieel gunstig zijn dat in één keer te doen. 

Inhoud gemiddeld samenlevingscontract

Welke afspraken dat zijn? In een samenlevingscontract gaat het over het algemeen om de volgende zaken. 

Geldzaken

Het is van belang afspraken te maken over wie wat betaalt. Je legt vast wie de vaste lasten betaalt, de kosten van een huur- of koopwoning, de kosten voor de boodschappen, de auto en ga zo maar door. Dat kun je allemaal samen op je nemen of onderling verdelen. 

Gezinsuitbreiding

Als er kinderen komen dan is de moeder de gezaghebbende. Willen jullie dat samen zijn, dan is het belangrijk dat de vader het kind eerst erkent en vervolgens samen met de moeder via de rechtbank het gezag aanvraagt. 

Van wie is wat?

In het samenlevingscontract kun je vastleggen van wie de meubels zijn, de auto enzovoorts. Soms brengt iemand familiestukken in. Vaak worden gezamenlijk spullen gekocht. Is het dan zo belangrijk van wie dat is als je samen bent? Misschien op dat moment niet, maar wel als er minder leuke dingen gebeuren zoals bij overlijden of scheiden. 

-uit elkaar

Als je uit elkaar gaat, wordt de inboedel verdeeld. Maar hoe? Wie neemt wat mee? Wil je dat familiestuk weer meehebben? Dat kun je vastleggen in een contract. 

Het is dan belangrijk hoe de zorg voor de kinderen verloopt. In een samenlevingscontract leg je vast waar de kinderen verblijven als je uit elkaar bent, hoe de kosten worden verdeeld van levensonderhoud, sportclubjes, school- en studiekosten en dergelijke. 

-overlijden

Bij overlijden spelen er andere zaken een rol. Regel je niets dan gaan de spullen van de overleden partner naar de erfgenamen en dat zijn veelal de ouders of broers en zussen. (mits er geen kinderen zijn). Wil je dat je partner alle spullen kan houden dan is het belangrijk een verblijfsbeding in het samenlevingscontract op te laten nemen. Dan gaan de spullen automatisch over naar de langstlevende partner. 

De kinderen erven een legitieme portie bij overlijden van een van de ouders. In sommige gevallen is dat een zodanig geldbedrag dat de partner die achterblijft daardoor in de problemen komt en bijvoorbeeld het huis moet verkopen om aan dat bedrag te komen. Dat huis maakt immers deel uit van de erfenis. Dit is te voorkomen door een testament op te maken. Dan kun je de partner tot erfgenaam maken. Dan moet het kind wachten op zijn of haar erfdeel als de andere (stief)ouder overlijdt. 

Meer berichten