Foto:

VVD stelt vragen over verkeerssituatie in Diemen-Zuid

DIEMEN - De fractie van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W over de verkeerssituatie op het Reigerpad in Diemen-Zuid.

Na een melding van een bewoner van Diemen-Zuid hebben de VVD Diemen en de VVD Ouder-Amstel een schouw gehouden. "Er is toen geconstateerd dat er sprake is van een voor voetgangers en fietsers onveilige verkeerssituatie bij de oversteekplaats op het Reigerpad, die de grens van de gemeenten Diemen en Ouder-Amstel en de Rozenburglaan kruist. Op deze oversteekplaats is in verband met werkzaamheden ooit een zebrapad verwijderd en daarna niet opnieuw aangebracht. Dit heeft tot gevolg dat voetgangers geen voorrang meer hebben en de situatie onveiliger is geworden.", aldus de fractie van de VVD.

De VVD geeft aan dat het verzoek van de inwoner van Diemen aan de gemeente Ouder-Amstel om een zebrapad aan te leggen niets heeft opgeleverd, behalve een mededeling dat de melding ‘afgehandeld’ was. "Tijdens de schouw is geconstateerd dat er ter hoogte van de oversteekplaats sprake is van veel (snel rijdend) verkeer, overstekende fietsers en voetgangers en een onoverzichtelijke bocht in de Rozenburglaan (gezien vanuit Duivendrecht). Aangezien de oversteekplaats gebruikt wordt door inwoners van Diemen en inwoners van Duivendrecht zijn de Diemense VVD en de VVD Ouder-Amstel van mening dat beide gemeenten zich gezamenlijk zouden moeten inspannen om dit probleem op te lossen", aldus de fractie van de VVD Diemen.

Meer berichten