Afbeelding
Foto: Holshauz Fotografie

Boog positief over sterke daling van woninginbraken

Algemeen

DIEMEN - Het aantal geregistreerde woninginbraken in Diemen is vorig jaar sterk gedaald. Vorig jaar waren er 107 woninginbraken tegen 147 in 2018. Dit blijkt uit de politiecijfers die afgelopen week door de Nationale Politie gepubliceerd zijn. Een opvallende stijging is te zien bij het aantal geregistreerde fraudezaken.

Bij een aantal misdrijven laten de politiecijfers een daling zien ten opzichte van het jaar daarvoor. Naast de daling van het aantal woninginbraken was er ook minder sprake van straatroven, openlijk geweld, bedreiging, zakkenrollerij, drugs/drankoverlast, en inbraak bij bedrijven.

Een toename was er onder meer te zien bij fraude, diefstal vanuit schuren/boxen/garages, winkeldiefstal, vernieling en fietsendiefstal. Vooral fraude tussen burgers en bedrijven onderling nam toe. In 2019 waren er 175 registraties tegen 140 in 2018. Dit kan verklaard worden uit de grote toename van fraude via het internet.

De politie laat weten dat de stijging van een aantal misdrijven niet altijd te maken heeft met een daadwerkelijke toename van criminaliteit. Zo is de registratiemethode aangepast. Indien in één registratie meerdere delicten voorkomen, werd vóór juli 2018 alleen het zwaarste delict geteld. Nu worden de delicten allemaal en apart geregistreerd. Als gevolg van deze aanpassing is bij een aantal delicten een toename zichtbaar ten opzichte van 2018.

Preventieve maatregelen

Burgemeester Boog is positief over de daling van het aantal woninginbraken in Diemen: “Ondanks de forse groei van het aantal woningen in Diemen is het aantal woninginbraken gelukkig weer afgenomen. De extra inzet om woninginbraken te voorkomen loont. Het aantal straatroven ligt ook onder het niveau van 2018, maar vind ik nog steeds te hoog. Gelukkig zijn er het afgelopen half jaar diverse veelplegers aangehouden, met name vanuit Amsterdam Zuidoost, en zien we dat preventieve maatregelen zoals bij de Top600-aanpak hun vruchten afwerpen. Ook is er over een langere periode een forse daling te zien bij het aantal straatroven. Zo hadden we in 2009 nog 52 straatroven tegen 28 vorig jaar. Maar het voorkomen van het aantal straatroven blijft absoluut een speerpunt.”

Burgemeester Boog geeft aan dat gemeente en politie goed kijken naar de ontwikkelingen in criminaliteit: “We moeten scherp zijn op verschuivingen en onze aanpak daarop blijven aanpassen. Daar helpen deze cijfers goed bij. Daarnaast blijven wij als burgemeesters bij de landelijke politiek aandringen op meer politiecapaciteit. Wil je bij aantal delicten een verdere daling bereiken, dan is er gewoon meer inzet nodig.”

!
Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief