Afbeelding
Foto: Ingrid Voet-van Vlijmen

Inwoners Diemen kunnen meepraten over Regionale Energie Strategie

Algemeen

DIEMEN - Inwoners van Diemen kunnen op 4 februari meepraten over Regionale Energie Strategie. De bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis en duurt van 19.00 tot 22.00 uur.

Diemen werkt mee aan het nationaal programma RES (Regionale Energie Strategie). Samen met de Amstelland-gemeenten denkt de gemeente Diemen mee over locaties en mogelijkheden voor grootschalige opwek van elektriciteit met wind en zon.

Voor deze regio zijn drie denkrichtingen (energiescenario’s) uitgewerkt. Die denkrichtingen worden op 4 februari besproken en aangevuld met kennis en inzichten van Diemense inwoners. 

Elk energiescenario is een hulpmiddel voor het gesprek. Zo wordt in het scenario ’infrastructuur’ maximaal ingezet op windmolens en zonnevelden in de buitengebieden. In het scenario ’energiestad’ is gekeken hoeveel duurzame energie er zou kunnen worden opwekt als de natuur wordt gespaard en er alleen in de stad duurzame energie wordt opgewekt. En scenario ’lokale kracht’ gaat uit van maximaal draagvlak onder de bevolking. 

Er hoeft niet te worden gekozen uit één van deze energiescenario’s. Het gaat er om dat er wordt besproken welke bouwstenen uit de scenario’s mensen aanspreken en welke niet. De resultaten van de avond worden gebruikt bij het opstellen van de concept-RES voor deze regio. 

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar communicatie@duoplus.nl onder vermelding van aanmelding RES Diemen.

!
Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief