Afbeelding
Foto: Trudy Kroese

Gemeente en Rochdale maken schetsplan voor nieuwbouw Buitenlust

Algemeen

DIEMEN - De gemeente gaat samen met Woonstichting Rochdale een conceptplan (in de vorm van een schetsplan) opstellen voor de bouw van sociale huurwoningen in Buitenlust. Dit heeft het college van B en W besloten. De gemeente heeft de bewoners van Buitenlust middels een brief op de hoogte gesteld van het besluit.

Buitenlust is één van de zoeklocaties waar de gemeente het voornemen heeft om de komende jaren sociale huurwoningen te bouwen. In Buitenlust gaat het om circa 40 woningen. De werkgroep Buitenlust Groen verzet zich al langere tijd tegen het plan om de woningen in de wijk te bouwen.

"Het college van Burgemeester en Wethouders begrijpt dat het voor bewoners die tegen de bouw van woningen in Buitenlust zijn, moeilijk is om mee te doen met een participatieproces gericht op het maken van een plan. Voor een goede afweging over de mogelijke bouw van sociale woningbouw op die plek is het echter wel belangrijk dat er een volgende stap gezet wordt en er een conceptplan komt. Daarom heeft het college op 17 december besloten om te starten met de ontwerpfase en de bewonersparticipatie anders in te richten. In dit aangepaste proces worden bewoners betrokken op basis van een door de gemeente met Rochdale op te stellen conceptplan (eerst in de vorm van een schetsplan). Wij verwachten op basis van een schetsplan een beter gesprek met de bewoners te kunnen voeren. Uiteraard kunnen ook bewoners die tegen de bouw van woningen zijn een inbreng hebben. Vervolgens kunnen college en gemeenteraad een goede afweging maken", aldus het college.

De gemeente verwacht in maart 2020 het eerste schetsplan aan de buurt te kunnen presenteren tijdens een bewonersbijeenkomst. "Wij vinden het belangrijk dat alle omwonenden de mogelijkheid krijgen opmerkingen te plaatsen en mee te denken over de bouw en de inrichting van de openbare ruimte. De opmerkingen uit deze bijeenkomst worden meegenomen in het verdere ontwerpproces. Het resultaat daarvan zullen wij opnieuw aan de buurt presenteren in een tweede bewonersbijeenkomst. Daarna wordt het conceptplan aan het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad neemt dan op basis van het conceptplan en de opmerkingen van de buurt een besluit over het verdere vervolg", aldus de brief aan de bewoners.


Uit de krant