Opknappen Oosterringdijk van start volgende week

DIEMEN - De gemeente Amsterdam begint in de week van 25 november met het herstel van de fundering van de Oosterringdijk. De dijk valt binnen de gemeentegrens van Diemen, maar Amsterdam is grondeigenaar en daarmee verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. 

Als eerste wordt een aantal bomen verwijderd. Daarna wordt het asfalt verwijderd, de scheuren in de dijk hersteld en een schelpenpad aangelegd. In januari 2020 zijn deze werkzaamheden afgerond en wordt de dijk door Amsterdam overgedragen aan Diemen.

Wethouder Matthijs Sikkens-van den Berg: “In het voorjaar van 2020 gaan we met elkaar aan de slag om een mooi plan te maken voor de Oosterringdijk en het groengebied achter de flats bij de Martin Luther Kinglaan en de Tobias Asserlaan. Hierbij willen we uitdrukkelijke aandacht voor groen, water, flora en fauna. Buurtbewoners, wandelaars, hondenbezitters, iedereen die mee wil denken over de plannen voor dit gebied is welkom!“

Buurtbewoners worden te zijner tijd per brief uitgenodigd om mee te denken. Via de (social) media kanalen worden andere belangstellenden geïnformeerd en uitgenodigd.

Meer berichten