Foto: Ingrid Voet-van Vlijmen

'Stikstofuitspraak heeft vooralsnog geen invloed op Diemense projecten'

DIEMEN - Het is de verwachting dat de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vooralsnog geen effect zal hebben op lopende Diemense projecten. Wel moet er meer gerekend en onderbouwd gaan worden dan voorheen. Dit laat de gemeente weten.

Dat blijkt uit een advies dat ingenieurs van Royal HaskoningDHV op verzoek van het college van B en W hebben opgesteld. In totaal is voor negen projecten in Diemen een inschatting gemaakt. Het college houdt er wel rekening mee dat de stikstofdiscussie die gaande is, mogelijk nog tot andere uitkomsten zal leiden.

Aanleiding en achtergrond

Sinds 1 juli 2015 was de omgang met depositie van stikstof juridisch geregeld via het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Activiteiten die een beperkte stikstoftoename veroorzaakten waren onder het PAS zonder natuurvergunning toegestaan. Gezien de afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied en de omvang van projecten in Diemen vormde stikstofdepositie eigenlijk nooit een belemmering.

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het PAS niet verbindend verklaard. Hierdoor kan het toetsingskader van het PAS niet meer gebruikt worden bij de vergunningverlening. Gevolg hiervan is onder andere dat de grenswaarde vervallen is waaronder voor projecten geen vergunning nodig is en dat er een nieuw rekenprogramma moest komen voor het berekenen van stikstofdepositie.

Meer berichten