Middelbare school zou tijdelijke locatie krijgen in Het Atelier.
Middelbare school zou tijdelijke locatie krijgen in Het Atelier.

Start middelbare school in Diemen niet komend schooljaar

Algemeen

DIEMEN - De plannen voor een middelbare school in Diemen, de OSDiemen, zijn na overleg tussen de gemeente en OSBijlmer voorlopig uitgesteld.

OSDiemen heeft aangeven dat ze wilde starten met een evenwichtige verdeling van leerlingen van vmbo, havo en vwo om zo de belofte aan alle leerlingen voor kwaliteit gedurende de gehele schoolloopbaan na te kunnen komen. Er hebben zich voldoende (brugklas)leerlingen aangemeld bij OSDiemen voor de vmbo-leerwegen. Alleen het aantal aanmeldingen voor havo/vwo bleef achter om een kwalitatief goed aanbod in de toekomst voor de bovenbouw te creëren. De ouders van de betreffende leerlingen zijn vandaag hierover geïnformeerd.

Nevenvestiging

De nieuwe middelbare school OSDiemen start dus niet dit jaar. De OSDiemen zou een nevenvestiging worden van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam-Zuidoost. De nieuwe school zou bij voldoende aanmeldingen van start gaan aan het begin van het schooljaar 2019-2020 in de leegstaande ruimte van basisschool Het Atelier in Diemen-Zuid. Tot vrijdag 15 februari 2019 konden leerlingen uit Diemen en Duivendrecht zich inschrijven voor de OSDiemen. In totaal waren er 80 aanmeldingen, waarvan 60 vmbo-leerlingen en 20 havo-vwo-leerlingen. Randvoorwaarde voor het starten van de school was een minimaal aantal van 75 leerlingen met een verhouding van 50% havo-vwo, 25% vmbo-tl en 25% vmbo b/k. 

Heel spijtig

Wethouder Onderwijs Jeroen Klaasse en Maryse Knook, directeur-bestuurder van de OSB, zijn het erover eens dat het heel spijtig is dat de school niet kan starten in het nieuwe schooljaar: 

Wethouder Jeroen Klaasse: "Het is erg jammer dat het niet gelukt is om komend schooljaar al te starten met een middelbare school in Diemen. Ik begrijp de teleurstelling bij de ingeschreven kinderen en hun ouders. Het is nu belangrijk dat we het proces evalueren voor een eventueel vervolgtraject. We hebben veel positieve reacties gehad en er zijn behoorlijk veel aanmeldingen. We gaan graag samen met de OSB kijken naar de mogelijkheden om op termijn de middelbare school in Diemen alsnog te realiseren."

Directeur-bestuurder, Maryse Knook beaamt dit: "Het is jammer en naar om het vertrouwen van zoveel leerlingen en hun ouders niet te kunnen belonen. We zijn onder de indruk van het aantal inschrijvingen; toch moeten we ons nu ook goed beseffen dat we alle leerlingen na twee jaar een goed vervolg moeten kunnen bieden op alle niveaus van vmbo-tl, havo en vwo."

De gemeente Diemen en OSB hebben afgesproken samen de keuzes van de leerlingen van groep 8 voor het vervolgonderwijs te onderzoeken als ook de redenen voor terughoudendheid van de havo-vwo-leerlingen om zich in te schrijven voor de OSDiemen, 

Ingespannen

De afgelopen periode heeft de OSDiemen zich tot het uiterste ingespannen om leerlingen te werven voor de nieuwe school. Onder andere is een open dag georganiseerd in Theater de Omval, zijn extra informatieavonden georganiseerd voor havo/vwo-leerlingen. Ook de basisscholen, hun directeuren en leerkrachten van groep 8 hebben waar mogelijk meegewerkt aan het informeren van leerlingen en ouders over de komst van de nieuwe school. Ook zij worden betrokken in het evaluatieonderzoek dat voor de zomer wordt georganiseerd.

De gemeente heeft daarnaast op 23 november 2018 een inloopavond georganiseerd voor bewoners om hen te informeren over de mogelijke komst van een middelbare school in de wijk. Zij worden per brief zo snel mogelijk geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. 

Mogelijk vervolg

De komende maanden zullen de gemeente en de OSB intensief overleggen over het mogelijk vervolg. Het is duidelijk dat beide er alles aan willen doen om Diemen haar eigen middelbare school te geven. 

!
Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief