Afbeelding
Foto: Vera van Haastrecht

Flinke verbetering van ecologische kwaliteit Oosterringdijk

Natuur en Milieu

DIEMEN - Deze week is het beplantingsplan voor de herinrichting van het Wandellandschap Oosterringdijk en omgeving vastgesteld. In het beplantingsplan staat welke soorten groen en bomen bedacht zijn, en welke soorten blijven staan of worden versterkt. 

Het plan zorgt voor een flinke verbetering van de ecologische kwaliteit van het gebied. Dit komt door de combinatie van het bestaande groen en de nieuwe beplanting en bomen. Ook de natuurvriendelijke oevers verbeteren het bestaande leefgebied voor de aanwezige dieren én maken het aantrekkelijker voor nieuwe diersoorten. 

Het waterpeil in de Oosterringvaart wordt verlaagd en de oevers natuurvriendelijk ingericht. De verlaging maakt het mogelijk om de sloten binnen het parkgebied te verbinden met de Oosterringvaart. Dit verbetert de waterkwaliteit en het planten- en dierenleven in het water. De combinatie van het bestaande groen en de nieuwe beplanting en bomen verbetert het bestaande leefgebied van de dieren, en maakt het aantrekkelijker voor nieuwe soorten om hier te leven.

Aantrekkelijker voor meer diersoorten

“In het beplantingsplan is ook te zien voor welke diersoorten de invulling van het groen aantrekkelijk is”, aldus wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg van beheer openbare ruimte en water, natuur en dierenwelzijn. “Ecologisch onderzoek laat zien dat op dit moment relatief weinig verschillende diersoorten in het gebied leven. Met dit plan zorgen we ervoor dat het gebied voor de dieren die er al zijn een goede leefomgeving blijft. En dat het ook voor meer diersoorten aantrekkelijk wordt om hier te leven.”

Bij de opknapbeurt moeten ook bomen worden verwijderd, in totaal ruim 150. De meeste daarvan omdat deze de noodzakelijk ophoging van de directe omgeving van de flats niet overleven of omdat zij het einde van hun levensduur bereikt hebben. “Omwonenden van het gebied hebben hun zorgen hierover geuit, en daar hebben wij begrip voor. Wij moeten er echter voor zorgen dat het gebied veilig blijft om in te wandelen, spelen en bewegen. Bovendien blijven er meer dan 310 bomen behouden, worden er meer dan 247 nieuwe bomen geplant en komen er veel extra struiken bij”, aldus wethouder Sikkes-van den Berg. “Wij zijn heel blij dat we met het beplantingsplan ook de ecologische kwaliteit van het gebied een impuls kunnen geven.”

Bijeenkomst over het beplantingsplan

Op 12 december is er een bijeenkomst in het gemeentehuis over het beplantingsplan. Bewoners en bezoekers van het gebied kunnen dan vragen stellen over en suggesties geven voor het beplantingsplan. Het beplantingsplan is ook in te zien via de website van de gemeente.

Uit de krant