Wethouder Matthijs Sikkes-Van den Berg.
Wethouder Matthijs Sikkes-Van den Berg. Foto: Gerrit Alink

Werk aan natuurverbinding Diemerscheg van start

Natuur en Milieu

DIEMEN - Deze maand starten werkzaamheden om de natuurverbinding tussen het Diemerbos en de Overdiemerpolder langs het Amsterdam-Rijnkanaal te verbeteren. Die aanpassingen zorgen dat landdieren makkelijker van het ene gebied naar het andere gebied kunnen komen. 

Dat gebeurt door het plaatsen van grotere keien en het planten van meer struiken. Daardoor hebben de dieren meer beschutting bij het passeren. Ook wordt gezorgd dat de dieren de snelweg niet op kunnen lopen. Op sommige plekken wordt juist een doorgang in een hekwerk gemaakt of een kleine loopplank over een sloot. Door de betere verbinding krijgen konijnen, egels, hermelijnen, marters, ringslangen, allerlei soorten muizen en in de nabije toekomst misschien ook bevers en otters een uitgebreider leefgebied en is er meer uitwisseling. Dat is goed voor de biodiversiteit in het gebied.

Dit project is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Diemerscheg en het Groene Uitwegprogramma. Daarin werken de gemeenten Amsterdam, Diemen en Gooise Meren, het waterschap AGV, Staatsbosbeheer en het Groengebied Amstelland samen. Doel van het project is het verbeteren van het netwerk van groene verbindingen waarlangs dieren zich beter en veiliger kunnen verplaatsen tussen verschillende leefgebieden. De verbinding tussen het Diemerbos en de Overdiemerpolder langs het Amsterdam-Rijnkanaal is daarin een matig functionerende schakel. Met name onder de diverse viaducten kan de ecologische inrichting beter. 

Het project in de Diemerscheg wordt grotendeels mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het Groene Uitwegprogramma van de provincie Noord-Holland. Daarnaast dragen ook Rijkswaterstaat en de gemeenten Gooise Meren en Diemen bij. De gemeente Diemen is trekker van dit project.

Wethouder Matthijs Sikkes-Van den Berg van Diemen toont zich verheugd over de start: “De Diemerscheg is al een fraai gebied, met polders en veel bos. Nu gaan we met redelijk eenvoudige ingrepen zorgen dat dieren zich makkelijker in dat hele gebied kunnen bewegen. Dat draagt op allerlei manieren bij aan een betere, diversere en mooiere natuur. Dat is fijn voor de dieren zelf, maar ook voor de inwoners van het gebied, die ervan kunnen genieten. Het is bovendien mooi dat we met alle betrokken partijen echt concrete resultaten kunnen boeken en de ecologische verbindingen in dit drukke stedelijke gebied met snelwegen en spoorlijnen kunnen versterken.”

Uit de krant