Afbeelding
Foto: GERRIT ALINK

Koninklijke onderscheiding voor mevr. M.J. Rexwinkel

Mensen

DIEMEN - Vanwege haar uitzonderlijke bijdragen op het vakgebied van de geestelijke gezondheidszorg van baby’s en jonge kinderen is mevr. M.J. (Marja) Rexwinkel onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ze ontving de versierselen die horen bij deze bijzondere koninklijke onderscheiding vandaag van burgemeester Boog van Diemen, haar woonplaats. 

Ze kreeg de onderscheiding bij het afscheid als psychotherapeut en opleider bij MOC ’t Kabouterhuis en directeur van de OuderKindLijn in verband met haar pensionering. Mevrouw Rexwinkel heeft in ons land als klinisch psycholoog/psychotherapeut aan de wieg gestaan van de hulpverlening en zorg voor jonge kinderen en hun gezinnen. Zij was in Nederland een van de eerste hulpverleners die zich verdiepte in deze doelgroep, zowel op het gebied van zorg, onderwijs als beleid. Zij zette het belang van de vroegontwikkeling van het heel jonge kind zo stevig op de kaart. Al halverwege de jaren negentig droeg zij op daadkrachtige wijze uit dat jonge kinderen ook mentale problemen kunnen hebben en dat gezinnen al vroeg ondersteund en geholpen kunnen worden.

Mede dankzij mevrouw Rexwinkel is de gedachte om de zorg voor het jonge kind en diens ouders vanuit het gezinsperspectief in te richten in Nederland goed geworteld. Dat gedachtegoed heeft ze gedurende vele jaren met grote bevlogenheid op heel veel plekken uitgedragen, bij beleidsmakers en bestuurders, maar ook in de praktijk. Ze werkte interventies uit die die hele jonge kinderen kunnen helpen en ze paste die zelf toe. Daarnaast droeg ze die met veel enthousiasme uit via scholing van de professionals die werkzaam zijn rond het heel jonge kind. Ze was bovendien een van de initiatiefnemers van het manifest ‘1001 Kritieke Dagen’ in Nederland. Dit manifest lag uiteindelijk aan de basis van initiatieven zoals het overheidsprogramma Kansrijke Start. Als adviseur van de rijksoverheid droeg ze daar ook belangrijk aan bij.

Mevrouw Rexwinkel was onder andere hoofd van het OuderKindLijn-team, hoofd Infant Mental Health-training en opleider bij MOC ’t Kabouterhuis. Ook werkte ze als directeur, IMH-specialist en klinisch
psycholoog van OuderKindLijn te Amsterdam. Op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg was ze op verschillende plekken ook nog werkzaam als vrijwilliger.

Uit de krant