Afbeelding
Foto: HKD

Kritiek op Diemen

Historie

Groeten uit Diemen

Inmiddels is het bij vriend en vijand van de gemeente Diemen algemeen bekend dat de bouw van de voorgestelde Vattenfall biomassacentrale te Overdiemen nogal controversieel is. Minder bekend is dat er ruim 58 jaar geleden door de gemeente Diemen en haar inwoners ook al hevig bezwaar werd gemaakt tegen de provinciale plannen om in dit kwetsbare natuurgebied een grote elektriciteitscentrale te bouwen. Het Algemeen Handelsblad van 20 januari 1965 doet daar verslag van: ‘Verscheidene leden van Provinciale Staten hebben tijdens de begrotingsbehandeling van de provincie Noord-Holland hun ernstige verontrusting uitgesproken over de trage gang van zaken met de stichting van de twee elektriciteitsproductiecentrales in de Overdiemerpolder. De grootste stagnatie wordt tot nog toe veroorzaakt bij de gemeente Diemen, die de bouw wil tegenhouden op grond van een bestaand uitbreidingsplan. Met niet mis te verstane woorden wees gedeputeerde W. Mensink de gemeente Diemen op haar zware verantwoordelijkheid. De plannen van Amsterdam en van de provincie Noord-Holland zijn van een zo groot belang dat langer uitstel niet duldbaar is. De heer Mensink wees erop dat de centrales in 1970 gereed moeten zijn. Zo niet dan ontstaat er een rampzalig tekort in de stroomvoorziening.’

Uit de krant