Afbeelding

Gemeenteraad stelt bestemmingsplan Tramlus vast

Buurt / wijk

DIEMEN - De gemeenteraad heeft op donderdag 31 januari het bestemmingsplan Plantage de Sniep - deelplan de Tramlus vastgesteld. Met de vaststelling van het bestemmingsplan komt de bouw van 110 woningen in de tramlus een stap dichterbij.

De fracties van de VVD, Leefbaar Diemen en Ons Diemen stemden tegen.

Wethouder Scholten "Ik ben blij met de vaststelling van het bestemmingsplan omdat dit de kans biedt verder te gaan met de ontwikkeling van sociale huurwoningen in en voor onze gemeente. Er is een grote behoefte aan dit type woningen en er is lange tijd geen aanbod van nieuwbouwwoningen geweest. Nu het bestemmingsplan voor de tramlus gereed is, kan de ontwikkeling van deze locatie samen met het naastgelegen complex verder worden opgepakt, wat de bouw van 208 woningen mogelijk maakt."

Sociale huurwoningen

De sociale huurwoningen maken onderdeel uit van twee gebouwen met in totaal 208 woningen. Daarvan zijn er 104 bestemd voor sociale woningbouw. Het gaat om verschillende woningtypes, zowel studio's als twee- en driekamerappartementen. De sociale huurwoningen worden te zijner tijd aangeboden via Woningnet. Informatie over de verhuur van de andere woningen volgt in een later stadium via de ontwikkelaar.

Noodzaak herziening bestemmingsplan

In 2011 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Plantage de Sniep vastgesteld, dat was gebaseerd op het toenmalige stedenbouwkundige plan. Ter plaatse van de eindlus van de tramlijn werd destijds geen verandering voorzien zodat aan de locatie een verkeersbestemming werd toegekend. Door de aanpassing van het tracé van de eindlus – conform de wens van de Vervoerregio - ontstond zoveel ruimte binnen in deze lus dat bebouwing mogelijk werd. Om dit planologisch mogelijk te maken, moest het vigerende bestemmingsplan worden herzien. Gezien de aanhoudende druk op de woningmarkt in de regio is voor het terrein een woningbouwplan ontwikkeld. Dit is gedaan door dezelfde ontwikkelaar als voor het naastgelegen complex aan Het Pontveer. Ook qua programma, opzet en uitstraling sluit het plan hierop aan. De ontwikkelaar verwacht na de zomer te starten met de bouw van de woningen aan Het Pontveer.

Nauwelijks middelhuur

De fracties van de VVD, Leefbaar Diemen en Ons Diemen stemden tegen. De partijen hebben kritiek op de procedure en vinden dat er onvoldoende is geluisterd naar bewoners die zienswijze hebben ingediend tegen de hoogte van het gebouw dat binnen de tramlus wordt gebouwd. De VVD heeft tevens kritiek op het feit dat er nauwelijks woningen met een middelhuur in de appartementencomplexen komen.

Uit de krant