Afbeelding

Bewoners van de Paulus Emtinckweg kampen met wateroverlast

Buurt & wijk

DIEMEN - Een aantal bewoners van de Paulus Emtinckweg in het centrum van Diemen ondervindt al enige tijd hinder van wateroverlast in hun tuin achter de woning en in de steeg die achter de woningen ligt.

Het gaat om de bewoners van huurwoningen met oneven nummers in het midden van de Paulus Emtinckweg. Bianca Poster en haar gezin wonen zeven jaar in een woning in de straat. “Sinds het voorjaar loopt een deel van onze tuin achter de woning en het pad in de steeg achter onze achtertuin na regen onder water. Er staat dan soms een centimeter of tien tot twintig water in de tuin en op het pad in de steeg. Aan de andere kant van dat pad liggen de tuinen van de woningen in de Schoolstraat. Recent was ook het Schoolpad, dat de straten verbindt, onder water gelopen.”

“Wij hebben sinds een jaar of vier een nieuwe schutting aan de achterkant van onze tuin. Wij vrezen dat die schutting gaat rotten door het hoogstaande water. Maar ook de planten lopen schade op en wij zijn bang dat onze appelbomen en pruimbomen ook doodgaan. Door het hoge water kunnen wij ook vaak moeilijk bij onze fietsen komen. De fietsen staan veilig in de achtertuin en als de tuin onder water staat kunnen wij niet bij de fietsen zonder nat te worden”, aldus Bianca Poster.

Bianca Poster weet niet waarom zij en andere bewoners sinds het voorjaar geconfronteerd worden met wateroverlast. “Ik heb gehoord dat het hoogstaande water het gevolg is van het verhogen van het grondwaterpeil.” 

Zij vertelt dat zij contact heeft opgenomen met de gemeente en dat die haar heeft aangeraden contact op te nemen met Woonstichting Rochdale, van wie zij haar woning huurt.

Oplossen

Een woordvoerder van Woonstichting Rochdale vertelt op de hoogte te zijn van de problemen. “Dit is het gevolg van dat er de laatste tijd steeds vaker veel regen valt. Wij willen dit uiteraard oplossen. Maar het probleem is dat het om tuinen van zowel huurders en eigenaren van woningen gaat en dat de paden deel uitmaken van de openbare weg. Een oplossing kan het aanleggen van een persriool zijn, dat ervoor zorgt dat het water wordt afgevoerd. Maar dat is een dure investering. Wij vragen onze huurders uiteraard niet om die investering te betalen. Wij willen overleg voeren met alle betrokken partijen.”

Uit de krant